Průvodce informacemi o vědě a výzkumu
AktualityOdkazyČlánkyUdálostiKnihyZ médiíDatabáze odborníkůHodnocení vědy
Hledej
Hledá v rámci
sekce: Knihy Vypnout filtr
Zeme jako sklenik
Země jako skleník

Kniha Prof. RNDr. Lubomíra Nátra, DrSc. se věnuje aktuálním otázkám, na které bychom měli všichni ve vlastním zájmu hledat odpovědi. Žijeme ve skleníku? Kdo nebo co stojí za globálním oteplováním? Co je příčinou zvýšeného výskytu extrémních klimatických jevů? Je na vině nejznámější skleníkový plyn, oxid uhličitý? Můžeme jeho koncentraci v atmosféře nějak snížit? Jaké důsledky bude mít další zvyšování koncentrace CO2? Na rozdíl od senzacechtivých článků a reportáží autor hledá odpovědi ve vědeckých výzkumech. Poskytuje tak čtenáři dostatečný základ k tomu, aby sám kvalifikovaně posoudil věrohodnost a význam mediálních zpráv.

 

10.6.2009
Ďáblův doktor
Ďáblův doktor

Kdo byl Paracelsus doopravdy, čemu skutečně věřil a co praktikoval? Byl považován jak za šarlatána, tak za zakladatele moderní vědy. Kniha Philipa Balla však odhaluje značně složitějšího člověka - člověka, který používal svých očí a uší k tomu, aby se z přírody učil léčit, který psal knihy o lékařství, chirurgii, alchymii a teologii, jež měly na další vývoj medicíny velký vliv, ale který přitom vedl život opilce, rváče a tuláka.

 

 

29.5.2009
Procházka amazonským pralesem
Procházka amazonským pralesem

Autor Jiří Moravec shrnuje výsledky svých výzkumných výprav do oblasti bolivijské, peruánské a přilehlé brazilské Amazonie. Nechává čtenáře nahlédnout do přírodních i společenských poměrů panujících v současné západní a jihozápadní Amazonii. Popisuje různé formy zaplavovaných i nezaplavovaných lesů a představuje jejich typické živočišné obyvatele. Pozornost přitom věnuje především drobnějším a často přehlíženým tvorům. Současně vede čtenáře i na návštěvu k prostým amazonským osadníkům, lovcům a sběračům para ořechů, aby ukázal, co dnešní život v pralese vlastně obnáší. V odborněji laděných kapitolách se pak zájemce může dočíst více o charakteristikách jednotlivých typů nížinného deštného lesa a o vybraných skupinách živočichů. Zvláštní pozornost je věnována příkladům zajímavých životních strategiích amazonských rostlin a zvířat a provázaným vztahům mezi jejich jednotlivými druhy.

22.5.2009
Biologicke hodiny rostlin
Biologické hodiny rostlin

Kniha Jana Koláře se zabývá velmi zajímavou, ovšem neodborníkům zatím málo známou oblastí biologie: schopností rostlin spolehlivě měřit čas. Mnoho lidí jistě slyšelo o existenci „vnitřních hodin" u člověka a zvířat. U rostlin, které jsou zdánlivě méně vývojově pokročilé, by je však asi očekával málokdo. Kniha chce proto čtenářům ukázat, že také rostliny mají své biologické hodiny (a kalendář), s jejichž pomocí dovedou určovat denní dobu i roční období. Na příbězích důležitých objevů přibližuje vývoj poznání těchto jevů, seznamuje se základními vlastnostmi rostlinných „hodin" a „kalendáře" a s jejich biologickou podstatou. Autor rovněž popisuje význam orientace v čase během dne a roku pro samotné rostliny i pro člověka, hlavně v zemědělství a květinářství.

14.5.2009
Atlas oblaku
Atlas oblaků

Jaké dnes bude počasí? Jaké dnes budou oblaky? Jak vlastně oblaky vznikají? Proč se zase ztrácejí? Kdy je vidět duha? Co jsou to vedlejší slunce? A kdy se mluví o irizaci?

5.5.2009
Gaia vrací úder
Gaia vrací úder

Profesor James Lovelock se v 70. letech minulého století proslavil svou teorií, podle níž geosféra, atmosféra a biosféra na Zemi tvoří provázaný systém, na který můžeme pohlížet jako na jediný živý organismus. Tento organismus pojmenoval Gaia po řecké bohyni, stvořitelce Zemi. Kniha přináší propracovanou teorii obsahující mimo jiné i katastrofické vize dalšího možného vývoje planety.

 

24.4.2009
Noční motýli II
Motýli a housenky střední Evropy II.

Tento svazek pojednávající o čeledi můrovitých navazuje na první díl vydaný v roce 2007 a je součástí populárně naučné publikační řady o motýlech a housenkách střední Evropy. Jedná se o identifikační atlas dospělců a housenek a zahrnuje všechny druhy vyskytující se nebo zjištěné ve střední Evropě, se zvláštním zřetelem k fauně České republiky. Popisné diagnózy k jednotlivým druhům budou doplněny mapkami rozšíření a barevnými tabulemi s fotografiemi dospělých jedinců jak v preparované, tak přirozené poloze a také fotografiemi jejich nedospělých stadií - housenek. Připojeny budou i identifikační klíče pro některé obtížně určitelné druhy.

 

27.3.2009
Az za hranice
Až za hranice

Až za hranice je román, jehož autorkou je matematička a pedagožka Joan Spicciová. Byl napsán na základě skutečného příběhu Sofie Kovalevské, geniální matematičky, která prošla pozoruhodnou cestou od konvencemi spoutaného života mladičké ruské dívenky až k triumfu, kdy se stala první ženou, která získala doktorát v oboru matematiky.

 

20.3.2009
Architektura ve věku rozdělené reprezentace
Architektura ve věku rozdělené reprezentace

Kniha Architektura ve věku rozdělené reprezentace je shrnutím autorova dlouhodobého bádání v oblasti dějin a filozofie architektury. Dalibor Veselý se v ní snaží dobrat hlubších rovin problémů moderní architektury a zároveň ukázat i jejich historické kořeny.

 

14.3.2009
Artemis
Artemis a Dr. Faust

V českých a slovenských dějinách umění působila již od doby první republiky řada významných historiček umění, jejichž badatelská a uměleckokritická práce výrazně ovlivnila výklad historie i současnosti výtvarného umění. Jejich dílu se však dodnes věnuje daleko méně pozornosti než kolegům - mužům.

 

5.3.2009
strana 11/14celkem 132 položek