Průvodce informacemi o vědě a výzkumu
AktualityOdkazyČlánkyUdálostiKnihyZ médiíDatabáze odborníkůHodnocení vědy
Hledej
Hledá v rámci
sekce: Knihy Vypnout filtr
Vegetace CR
Vegetace České republiky

V monografii Vegetace České republiky najdeme kromě podrobného popisu floristické skladby, ekologie, dynamiky a rozšíření typů přirozené i člověkem ovlivněné vegetace i poprvé uveřejněné synoptické tabulky druhového složení a mapy rozšíření všech fytocenologických asociací naší vegetace.

 

12.3.2010
Kapradiny
Kapradiny

Kapradiny jsou modelov‎ým příkladem, na němž se vysvětluje rodozměna - střídání nepohlavní a pohlavní generace - a v přírodopise se skoro každ‎ý musel nabiflovat schéma jejich životního cyklu. Tím jsou neblaze proslulé.

24.2.2010
Rasova hygiena
Rasová hygiena

Badatelé zabývající se dějinami vědy v době nacismu se obvykle zaměřovali na nacistickou destrukci vědy a porušování ryzích vědeckých hodnot. Rasová hygiena se naopak zabývá tím, jak vědci sami participovali na konstrukci nacistické rasové politiky, Robert N. Proctor ukazuje, že obecná představa o pasivní roli vědecké komunity, přinucené ke spolupráci s nacisty, selhává tváří v tvář historické realitě - že totiž mnoho politických iniciativ nacistů vzešlo z prostředí vědecké komunity a že lékař aktivně přispěli k tvorbě některých klíčových principů národněsocialistické politiky.

12.2.2010
Sebevrazedna triada
Sebevražedná triáda

„Červ je v srdci člověka. Tam ho musíme hledat. Musíme tedy sledovat a pochopit zhoubnou hru, která vede od prozíravosti vůči existenci až k útěku ze života," říká Albert Camus ve svém Mýtu o Sisyfovi a sebevraždu považuje za jediný „skutečně vážný filozofický problém". Sebevražda je završením snahy poznat a pochopit svět a zároveň přiznáním nemožnosti jej poznat a pochopit.

2.2.2010
Proc zivot ubiha rychleji
Proč život ubíhá rychleji, když stárneme

Autobiografická paměť má své vlastní tajemné zákony. Proč nezaznamená takřka nic z událostí  z doby před naším třetím nebo čtvrtým rokem? Proč se v ní urážky vždy zapisují nesmazatelným inkoustem? Proč tam zůstávají ponížení po léta zaznamenaná s přesností protokolu? A proč se paměť také vždy otevře v temných okamžicích na temných událostech?

18.1.2010
Dejiny informatiky
Dějiny informatiky

Kniha Friedrich Naumanna pojednává o dějinách informatiky v širokém kontextu historie přírodních věd. Kromě dějin výpočetní techniky zahrnuje pozoruhodné události z historie matematiky, fyziky, geodézie, elektrotechniky, elektroniky a dokonce i obchodu a podnikání. Kniha popisuje dějiny informatiky velice důkladně, stylem „od Adama".

 

6.1.2010
Tajemstvi rostlin
Tajemství rostlin

Člověk vnímá přírodu různým způsobem, někdo v ní hledá lyričnost, jiný dramatičnost. Malíři se soustředí na její vnitřní skladbu, barevné kontrasty nebo pohyb. Vědci analyzují pravdivé skutečnosti, umělci hledají krásu. Viktor Sýkora se pokusil spojit obojí, nezalekl se toho, že vědci ohodnotí jeho fotografie za málo vědecké a fotografové za málo umělecké. Podařilo se mu zachycenou „pravdu" dostat do podoby výtvarného díla.

24.12.2009
Kouzla cisel
Kouzlo čísel

Kniha je určena nejširší matematické veřejnosti - zejména těm, kteří dokáží ocenit kouzlo abstraktní i aplikované matematiky. Uvidíme, jakými zákonitostmi se celá čísla řídí a seznámíme se s jejich pozoruhodnými vlastnostmi. Dokážeme si některé překvapivé souvislosti mezi teorií čísel a geometrií. Předpokládáme pouze, že je čtenář seznámen se základními pravidly aritmetiky a že mu nečiní potíže algebraické úpravy.

11.12.2009
Jehlicnate dreviny
Jehličnaté dřeviny

Nově koncipovaná vysokoškolská učebnice Ivana Musila a Jana Hamerníka, publikace pojednávající přehledně - v rámci systému rostlin - o všech nahosemenných dřevinách domácích a o významnějších dřevinách introdukovaných (včetně některých výtrusných) - především z hlediska lesnického, dřevařského, krajinářského i sadovnického.

22.10.2009
Linearni algebra
Lineární algebra a geometrie

Základní učebnice lineární algebry a geometrie od Ladislava Bicana, určená pro odborné stadium matematiky na vysokých školách univerzitního typu. Učebnice zahrnuje výklad základních pojmů a jejich nejdůležitějších vlastností, základy teorie vektorových prostorů, matice, teorii soustav lineárních rovnic, permutace a determinanty, skalární součin,afinní, eukleidovský a projektivní prostor, lineární, bilineární a kvadratické formy, kuželosečky a kvadriky. Závěr je věnován principu duality a komplexnímu rozšíření vektorových (a dalších) prostorů nad tělesem reálných čísel.

8.10.2009
strana 9/14celkem 132 položek