Průvodce informacemi o vědě a výzkumu
AktualityOdkazyČlánkyUdálostiKnihyZ médiíDatabáze odborníkůHodnocení vědy
Hledej
Hledá v rámci
sekce: Články Vypnout filtr
obor: Biologie Vypnout filtr
Klíště obecné
BIOLOGIE Chov a studium klíšťat

Nepříjemné roztoče, s nimiž se lidé s nelibostí musejí vypořádávat po jarních či podzimních procházkách, si v Českých Budějovicích hýčkají. V Parazitologickém ústavu Biologického centra AV ČR jim dokonce i „vyvařují“.

S.F., 23.8.2016
Ilustrační foto
BIOLOGIE Koupání v pískovnách prospívá jejich biodiverzitě

Společná tisková zpráva Jihočeské univerzity, Univerzity Karlovy v Praze, Biologického centra AV ČR, v.v.i., a sdružení Calla.

S.F., 11.7.2016
Nutrie říční
BIOLOGIE Seznam prioritních invazních druhů pro ČR

Čeští vědci sestavili seznamy významných nepůvodních invazních druhů rostlin a živočichů, které budou podkladem pro jejich další regulaci.

S.F., 26.1.2016
Ilustrační foto
BIOLOGIE Na přemnoženou vysokou zvěř vypustili vlky. Vůbec si neuvědomili, co tím způsobí!

V roce 1995 se v Yellowstonském národním parku populace vysoké zvěře blížila k maximu, a tak bylo potřeba přejít k agresivnějšímu kroku - vypustit do volné přírody vlky. Co se však stalo poté, o tom nikdo neměl ani ponětí.

S.F., 14.2.2015
Pšenice
BIOLOGIE Genetický plán pšenice odhalen - poslední krok před získáním úplné sekvence DNA důležité plodiny

Plán dědičné informace pšenice publikovalo 18. července 2014 v prestižním vědeckém časopise Science Mezinárodní konsorcium pro sekvenování genomu pšenice (IWGSC). Vědci sdružení v konsorciu popsali strukturu dědičné informace této plodiny a zásadním způsobem přispěli k porozumění evoluci nejvíce pěstované obiloviny na světě, která hraje klíčovou roli ve výživě lidstva.

S.F., 21.7.2014
Foto 1
VĚDY O ZEMI, ATMOSFÉŘE, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ BIOLOGIE Zprávy z expedice Antarktida - Zpráva č. 3 (8.2. 2014 )

Antarktická expedice 2013-14: Život a práce na stanici J.G. Mendela
Vědecká expedice Masarykovy univerzity již dvacet dní pracuje na stanici Johanna Gregora Mendela na ostrově Jamese Rosse v Antarktidě. Mořský zámrz pokrývající průliv Prince Gustav Channel, jež odděluje ostrov Jamese Rosse od Antarktického poloostrova, zásadně ovlivňuje celý průběh české vědecké expedice - od složitějšího vylodění z chilského vojenského ledoborce vrtulníky až po omezení dosažitelnosti vzdálenějších lokalit terénního výzkumu, na které byl plánován přesun pomocí gumových motorových člunů. Moře naštěstí letos nepokrývá celou plochu průlivu; volná hladina dostupná člunem přímo ze stanice alespoň umožňuje získávání vzorků ryb pro ichtyologicko-parazitologický výzkum. 

S.F., 18.2.2014
Ilustrační foto, vlk
LÉKAŘSTVÍ BIOLOGIE Vlci vyjí, protože jim záleží na kamarádech: rozdíly v hlasovém projevu lze zřejmě vysvětlit sociálními vztahy uvnitř smečky

Když některý člen vlčí smečky opustí své druhy, vytí ostatních členů smečky není až tak projevem stresu jako spíše kvality jejich vztahu s odcházejícím jedincem. K tomuto závěru došli vědci na základě sledování chování devíti členů dvou vlčích smeček žijících v rakouském středisku Wolf Science Center. Svou studii zveřejnili v časopise Current Biology, Cell Press dne 22. srpna 2013. 

S.F., 4.9.2013
Ilustrační foto
BIOLOGIE Nové poznatky přispívající k pochopení vzniku vrozených vývojových vad u plodů z diabetických těhotenství

Česko-americký vědecký tým v čele s dr. Pavlínkovou z Biotechnologického ústavu AV ČR ve své nejnovější publikaci ukázal, že diabetes v těhotenství negativně ovlivňuje gen HIF-1 u vyvíjejícího se plodu. Snížení aktivity proteinu HIF-1 zvyšuje riziko vzniku srdečních defektů a snižuje počet narozených potomků. Každé takové nové poznatky přispívají k lepšímu pochopení tak komplikovaného stavu, jakým je diabetické těhotenství.

S.F., 5.8.2013
Logo ÚŽFG AV ČR
BIOLOGIE Půl století vědecké činnosti Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR

Kulaté jubileum si letos připomíná Ústav živočišné fyziologie a genetiky (ÚŽFG) Akademie věd ČR - 50 let od zahájení své vědecké činnosti. Její hlavním podstatou je studium unikátních vlastností divokých, domácích i laboratorních zvířat.

S.F., 29.5.2013
Hlavotis peckovitý
BIOLOGIE Exotický jehličnan pomáhá ničit nádorové buňky

Objev českých molekulárních genetiků
K hledání Svatého grálu někteří vědci přirovnávají hledání účinného léku proti rakovině, který by kromě úspěšného vymýcení nádorových buněk neměl pokud možno žádné, nebo měl jen minimální vedlejší účinky pro organismus. A na rozdíl od Indiany Jonese, který ve filmu Poslední křížová výprava Svatý grál opravdu našel, vědecká komunita zatím takové štěstí neměla. Výrazným posunem k tomuto vysněnému cíli by mohl být objev badatelů z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR, jenž byl v těchto dnech publikován v on-line verzi mezinárodního odborného časopisu Apoptosis (viz abstrakt).

S.F., 15.5.2013
strana 1/7celkem 69 položek