Průvodce informacemi o vědě a výzkumu
AktualityOdkazyČlánkyUdálostiKnihyZ médiíDatabáze odborníkůHodnocení vědy
Hledej
Hledá v rámci
obor: Biologie Vypnout filtr
Crematogaster striatula
Mravenec Crematogaster striatula používá v boji s termity chemickou zbraň

Mravenci Crematogaster striatula žijící v rovníkové Africe, bojují proti termitům pomocí chemické zbraně. Tento několik milimetrů velký tmavě červenohnědý stromový mravenec, je zapřisáhlým nepřítelem termitů (Majer, 1976).

Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc., 8.4.2014
 

1. národní konference Předcházení vzniku odpadů

Typ události:
Přednášky
Datum konání:
2.10.2014
Místo konání:
Prahu 6 - Suchdol
Pořadatel:
CEMC a FŽP ČZU v Praze pod patronací Odpadového fóra
Popis události:

Bude se jednat o první takto zaměřenou konferenci u nás, proto by program měl být průřezový přes celou problematiku, počínaje informacemi o programu předcházení vzniku odpadů ČR, přes možnosti předcházení vzniku komunálních a podnikových odpadů, opětovné využití odpadů až po prezentace organizací, které s předcházením vzniku odpadů již mají zkušenosti.

(S.F., 12.3.2014)
 

Týden vědy a inovací pro praxi

Typ události:
Přednášky
Datum konání:
od 23.4.2014 do 25.4.2014
Místo konání:
Hotel Centro, Husova 8, Hustopeče
Pořadatel:
CEMC - České ekologické manažerské centrum Více zde: http://www.tretiruka.cz/konference/kontakty/
Popis události:

Zásadní témata:

Nejnovější výsledky výzkumu v oblasti odpadů a chemie a možnosti jejich využití
Implementace směrnice SEVESO III v ČR
Surovinová politika ČR v hledáčku vědy a výzkumu
Podpora inovací a konkurenceschopnosti v novém programovém období 2014 -2020
Hodnocení inovací podle EU ETV
Certifikované hodnocení výsledků projektů aplikovaného výzkumu
Směřování odpadového hospodářství v ČR

 

(S.F., 12.3.2014)
Foto 1
VĚDY O ZEMI, ATMOSFÉŘE, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ BIOLOGIE Zprávy z expedice Antarktida - Zpráva č. 3 (8.2. 2014 )

Antarktická expedice 2013-14: Život a práce na stanici J.G. Mendela
Vědecká expedice Masarykovy univerzity již dvacet dní pracuje na stanici Johanna Gregora Mendela na ostrově Jamese Rosse v Antarktidě. Mořský zámrz pokrývající průliv Prince Gustav Channel, jež odděluje ostrov Jamese Rosse od Antarktického poloostrova, zásadně ovlivňuje celý průběh české vědecké expedice - od složitějšího vylodění z chilského vojenského ledoborce vrtulníky až po omezení dosažitelnosti vzdálenějších lokalit terénního výzkumu, na které byl plánován přesun pomocí gumových motorových člunů. Moře naštěstí letos nepokrývá celou plochu průlivu; volná hladina dostupná člunem přímo ze stanice alespoň umožňuje získávání vzorků ryb pro ichtyologicko-parazitologický výzkum. 

S.F., 18.2.2014
Foto MUNI
Vědci na Antarktidě zkoumají klima i živočichy, práci jim ale dál komplikuje led

Vědecká expedice z Masarykovy univerzity v Brně již bezmála měsíc pracuje na stanici Johanna Gregora Mendela na ostrově Jamese Rosse v Antarktidě. Průběh expedice i nadále ovlivňuje zamrzlý průliv, kvůli kterému byl obtížný už samotný přesun na základnu. I za ztížených podmínek však vědci pokračují ve výzkumech místního klimatu, vegetace či ledové pokrývky.

S.F., 18.2.2014
Logo Fyziologického ústavu AV ČR
Hnědý tuk – unikátní orgán savců včetně člověka

Fyziologický ústav AV ČR zve v rámci oslav 60. výročí svého založení na další přednášku Burešova cyklu světoznámých vědeckých osobností. Do Fyziologického ústavu přijede předsedkyně Královské švédské akademie věd a vynikající profesorka fyziologie ze Stockholmské Univerzity Barbara Cannon, Ph.D. Její přednáška se koná 14. února 2014 ve 14 hod. ...

S.F., 13.2.2014
Hmyzí rodiny a státy
Hmyzí rodiny a státy

Doplněné a rozšířené vydání populární knihy o společenském hmyzu „PROČ vosy, včely, čmeláci, mravenci a termiti…aneb HMYZÍ STÁTY“ (Nakl. ÚOCHB Praha, 1997) z pera entomologa, vysokoškolského pedagoga a popularizátora vědy poutavou a přístupnou formou vysvětluje záhady a mýty obestírající rodinné a společenské chování hmyzu a pavouků. Pohledem současné vědy se autor pokouší odpovědět na otázky, jak a proč se už před milióny let vyvinuli tvorové organizovaní do společností, jejichž složitost si nic nezadá – ba v mnohém daleko předčí – uspořádání společnosti lidské, kde je sobectví jedince neznámým a vývojově překonaným jevem, kde se o osudu a řízení společnosti rozhoduje tím nejdemokratičtějším způsobem i přesto, že se zvenčí režim jeví jako nejkrutější totalita. Máme si z organizací hmyzích států brát příklad, nebo jsou odstrašujícím vzorem? Máme se jich obávat, nebo je máme obdivovat? Máme v nich snad vidět předobraz lidské civilizace daleké budoucnosti?

5.2.2014
Kmenové buňky
Přijde převrat v medicíně? Vědci nečekaným způsobem omladili buňky

Necelá půlhodina v lehce kyselém roztoku má stačit k tomu, aby myší buňky téměř zázračně omládly. Objev japonských vědců otevírá nové možnosti v biotechnologiích, včetně výroby náhradních orgánů z pacientovy tkáně či výrazně zjednodušeného a dokonalejšího klonování. Na metodě pro lidské buňky už se pracuje.

S.F., 4.2.2014
Logo ÚMG AV ČR
Úspěch mladých Čechů: Studie o RNA, jež přináší více otázek než odpovědí

Tým pod vedením Petra Svobody a Matyáše Flemra publikoval v elitním časopise Cell článek, který se zabývá obranou myšího genomu.

S.F., 23.1.2014
Cyanoprokaryota, 3. Teil
Dlouho očekávaná monografie Jiřího Komárka o sinicích vyšla v nakladatelství Springer Spektrum

Dlouho očekávaný třetí díl monografie o sinicích, po němž volali vědci i odborníci z praxe z celého světa, vyšel v nakladatelství Springer Spektrum v rámci ediční řady Süsswasserflora von Mitteleuropa. Autorem tohoto anglicky psaného jedenáctisetstránkového díla je profesor Jiří Komárek z Centra pro algologii Botanického ústavu AV ČR v Třeboni a Přírodovědecké fakulty JU v Českých Budějovicích.

S.F., 9.1.2014
strana 5/252celkem 2519 položek