Průvodce informacemi o vědě a výzkumu
AktualityOdkazyČlánkyUdálostiKnihyZ médiíDatabáze odborníkůHodnocení vědy
Hledej
Hledá v rámci
sekce: Články Vypnout filtr
obor: Zeměpis Vypnout filtr
Logo Czech Globe
VĚDY O ZEMI, ATMOSFÉŘE, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ZEMĚDĚLSTVÍ Integrovaný systém sledování sucha pro zemědělce

Agrární komora ČR spolu s Centrem výzkumu globální změny AV ČR a Agronomickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně pořádala diskuzní seminář na téma „Integrovaný systém sledování sucha - jak můžeme zlepšit monitoring, prognózu a hodnocení dopadů sucha". Jednání proběhlo za účasti uživatelů z oblasti zemědělské praxe, státní správy i akademické obce ve středu 12. 11. 2014 v aule Mendelovy univerzity v Brně.

S.F., 24.11.2014
Jezero Palcacocha v Peru
VĚDY O ZEMI, ATMOSFÉŘE, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Čeští vědci zkoumají hrozbu povodní v peruánských velehorách

Čeští vědci se zabývají nebezpečím vzniku povodní v horských oblastech Peru. Tyto zátopy mohou vzniknout v důsledku přílivové vlny, kterou způsobí sesuv hornin nebo pád sněhové laviny do horských jezer. „Hlavním cílem výzkumu je zjistit nebezpečná místa a varovat místní obyvatele před stavbami v ohroženém území, " uvedl za vědecký tým RNDr. Jan Klimeš, Ph.D. z Ústavu struktury a mechaniky hornin (ÚSMH) Akademie věd ČR, v.v.i.

S.F., 25.4.2014
Foto 1
VĚDY O ZEMI, ATMOSFÉŘE, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ BIOLOGIE Zprávy z expedice Antarktida - Zpráva č. 3 (8.2. 2014 )

Antarktická expedice 2013-14: Život a práce na stanici J.G. Mendela
Vědecká expedice Masarykovy univerzity již dvacet dní pracuje na stanici Johanna Gregora Mendela na ostrově Jamese Rosse v Antarktidě. Mořský zámrz pokrývající průliv Prince Gustav Channel, jež odděluje ostrov Jamese Rosse od Antarktického poloostrova, zásadně ovlivňuje celý průběh české vědecké expedice - od složitějšího vylodění z chilského vojenského ledoborce vrtulníky až po omezení dosažitelnosti vzdálenějších lokalit terénního výzkumu, na které byl plánován přesun pomocí gumových motorových člunů. Moře naštěstí letos nepokrývá celou plochu průlivu; volná hladina dostupná člunem přímo ze stanice alespoň umožňuje získávání vzorků ryb pro ichtyologicko-parazitologický výzkum. 

S.F., 18.2.2014
Ostrov Macauley
VĚDY O ZEMI, ATMOSFÉŘE, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Vědci popsali „nový“ typ sopečné erupce

Britští a novozélandští vědci popsali „nový" typ sopečné erupce. Sopečné erupce se běžně dělí na explozivní (výbušné) a efuzivní (výlevné). Ve studii publikované v lednu 2013 v časopise Nature Geoscience však výzkumníci z wellingtonské Victoria University a organizace National Oceanography Centre v Southamptonu popsali dosud nezdokumentovaný typ erupce podmořských sopek na základě zkoumání drobných bublinek zachycených v sopečném kameni.

S.F., 21.2.2013
Ilustrační foto
VĚDY O ZEMI, ATMOSFÉŘE, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Rekonstrukce podnebí v severní Evropě v posledních dvou tisíciletích poprvé přesně popsala trend ochlazování klimatu

Mezinárodní tým vědců, ve kterém působili také pracovníci mohučské Johannes Gutenberg University (JGU), představil rekonstrukci klimatu v severní Evropě za poslední dva tisíce let vypracovanou na základě údajů z letokruhů stromů. Skupina profesora Dr. Jana Espera z katedry geologie JGU sestavila na základě měření hustoty letokruhů částečně zkamenělých stromů ve finském Laponsku obraz klimatu sahající až do roku 138 před Kristem. Při tomto procesu se vědcům podařilo poprvé přesně ukázat, že dlouhodobým klimatickým trendem posledních dvou tisíciletí je ochlazování.

S.F., 24.9.2012
Ilustrační foto
VĚDY O ZEMI, ATMOSFÉŘE, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Zvuk severní polární záře vzniká nízko nad zemí

Výzkumníci z finské Aalto University poprvé určili místo vzniku zvuků spojovaných s výskytem polární záře. Vznik těchto zvuků, se kterými se setkáváme v lidových pověstech a vyprávěních poutníků, byl při měření lokalizován ve výšce asi 70 metrů nad zemí.

S.F., 3.9.2012
Ilustrační foto
VĚDY O ZEMI, ATMOSFÉŘE, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Vrstva sopečného prachu zakonzervovala „školku“ nejstarších zvířat

Před přibližně 579 milióny let pohřbil sopečný výbuch „školku" nejstarších známých zvířat způsobem připomínajícím zkázu Pompejí. Zkameněliny těchto organismů našli výzkumníci nedávno ve skalních vrstvách na New Foundlandu.

S.F., 30.7.2012
Ilustrační foto, Beskydy
VĚDY O ZEMI, ATMOSFÉŘE, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ BIOLOGIE Měření českých vědců dokumentují trendy globální změny: Oxid uhličitý překračuje znepokojivou úroveň

Vědci z brněnského Centra výzkumu globální změny Akademie věd (CzechGlobe) zaznamenali nárůst obsahu oxidu uhličitého (CO2) v ovzduší nad hranici, kterou mnozí označují za znepokojivou.

S.F., 11.7.2012
Tornádo v Manitobě, 2007
VĚDY O ZEMI, ATMOSFÉŘE, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Proč si tornáda berou v létě o víkendu volno?

Charles Q. Choi, pro National Geographic News

Studie naznačuje, že znečišťování ovzduší ve východní části USA během pracovního týdne vede ke vzniku bouří...

 

S.F., 12.3.2012
Ilustrační foto
VĚDY O ZEMI, ATMOSFÉŘE, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Zemětřesení se předpovědět nedá

TVT 2011. Snažit se předpovědět zemětřesení je předem prohraný boj. Seismologové přesto mají zbraň, jak co nejvíce zmenšit ničivé následky tohoto živlu. V současné době se rozšířil systém včasného varování. Ten má informovat lidi o tom, že se blíží zemětřesení a to dříve, než se k nim dostane.

Zpravodajský web Generace20, 14.11.2011
strana 1/4celkem 36 položek