Průvodce informacemi o vědě a výzkumu
AktualityOdkazyČlánkyUdálostiKnihyZ médiíDatabáze odborníkůHodnocení vědy
Hledej
Hledá v rámci
sekce: Knihy Vypnout filtr
obor: Společenské vědy Vypnout filtr
O čem Stalin věděl
O čem Stalin věděl

Americký autor David E. Murphy, bývalý vysoký zpravodajský pracovník, se v této knize pokouší alespoň zčásti rozplést onen gordický uzel dohadů, tvrzení, propagandistických klišé a z nich učiněných závěrů o skrytém pozadí počátku sovětsko-německé války v červnu 1941. Díky své předchozí profesi mu nejen byly jazykově přístupné ruské informační zdroje, ale měl také možnost dostat se k některým hůře dostupným archivním fondům. I když je jeho kniha v první řadě zaměřena na podrobné rozkrytí působení a výsledků sovětských zpravodajských služeb v kritickém období let 1940 a 1941, dotýká se také politických, vojenských a hospodářských aspektů, které tyto zpravodajské aktivity ovlivňovaly.

 

20.1.2009
Češi a Němci
Češi a Němci

Ve své druhé knize se Johann Wolfgang Brügel soustřeďuje především na otázku vysídlení Němců z Československa. V jedenácti kapitolách důkladně rozebírá různé cesty, které po válce vedly k danému výsledku: pečlivě analyzuje postoje československého exilu - českého (slovenského) i sudetoněmeckého - vůči oběma stranám zachovávaje stejnou míru kritičnosti. Důkladně zkoumá názory spojeneckých velmocí i měnící se postoje komunistů a moskevského vedení a snaží se odpovědět na otázku, jak se vlastně velmoci vyjádřily v Postupimi a jak se závěry postupimské konference dodnes interpretují.

 

10.12.2008
Dějiny české literatury
Dějiny české literatury 1945 – 1989

Čtvrtý díl rozsáhlého čtyřdílného kompendia, jež podává ucelený výklad o vývoji české literatury v období od konce druhé světové války do pádu komunistického režimu v roce 1989, se zabývá obdobím tzv. normalizace.

3.12.2008
Domovní znamení staré Prahy
Domovní znamení staré Prahy
Malebná znamení na domech, která současný člověk vnímá především jako dekorativní prvek v architektuře, kdysi zcela účelně sloužila v každodenním životě. Zrodila je středověká kultura měst v době, kdy se vzhledem k množství ulic a domů stala orientační  pomůcka nezbytností. Domovní znamení měla tedy praktický účel informovat chodce a vypovídat o domě, ale jejich symbolika často tajila hluboký smysl. Kniha Lydie Petráňové, která vychází ve třetím, rozšířeném a aktualizovaném vydání, je prvním souhrnným zpracováním historie a ikonografie domovních znamení staré Prahy.
30.10.2008
Lexikon české literatury
Lexikon české literatury : osobnosti, díla, instituce

Lexikon české literatury, s celkovým počtem téměř 3500 hesel rozvržených do čtyř dílů, představuje u nás dosud nejrozsáhlejší encyklopedické dílo věnované české literatuře. Podává obraz českého písemnictví od staroslověnských  a latinských počátků do poloviny 20. století a je založen v plné tématické šíři: obsahuje nejen jména autorů (beletristů, překladatelů, teoretiků a historiků literatury, tiskařů), ale rovněž anonymní díla starší literatury a činitele povahy institucionální (sdružení, skupiny, nakladatelství, časopisy, sborníky, almanachy apod.).

30.10.2008
Příroda a kultura
Příroda a kultura : Svět jevů a svět interpretací

Kniha pojednává souvislosti přírody a kultury v širokém kontextu - je kulturní proces protikladný přírodnímu, či se jedná mnohem spíše o „pokračování přírody jinými prostředky"? Druhé, rozšířené a doplněné vydání vychází  primárně z koncepcí C. G. Junga a A. Portmanna, které spatřují společný kořen kreativity lidské i přírodní, což je v poměrech evropského myšlení pohled pozoruhodně blízký perspektivě, jak přírodu a společnost vnímala klasická Čína.

 

29.10.2008
Armageddon
Armageddon

Britský historik a publicista Max Hastings vytvořil v knize Armageddon strhující obraz posledního období druhé světové války, od srpna 1944 do května 1945. O tom, že nacistické Německo bude poraženo, už nikdo nepochyboval, ale zbývaly stále ještě dlouhé měsíce úporných bojů a hlavně utrpení milionů lidí všech zúčastněných stran - těch v uniformách i civilistů. Autorovi se podařilo propojit zachycení významných vojenských i politických událostí s pohledem obyčejných, z perspektivy „velkých dějin" anonymních účastníků tohoto dění a napsat tak neobyčejně působivou a silnou knihu.

14.10.2008
Obraz člověka a přírody
Obraz člověka a přírody v zrcadle biologie

Kniha Stanislava Komárka představuje souborné vydání autorových textů k biologické antropologii a jejím dějinám, jakož i k dějinám biologie vůbec, které vznikaly v rozmezí zhruba posledních patnácti let.

8.10.2008
Stalin a bomba
Stalin a bomba

Rozsáhlé, bohatě dokumentované a navíc i velice čtivé dílo z pera význačného amerického politologa irského původu Davida Hollowaye nabízí fascinující pohled na osobnosti a politiku spjaté s vývojem sovětské jaderné pumy. Je výsledkem pečlivého studia materiálů odtajněných sovětských archivů a memoárové literatury, doplněné citacemi autorových rozhovorů s aktéry sovětského jaderného programu. Široce koncipovaná práce sledující dopad amerického jaderného monopolu na stalinskou zahraniční a vojenskou politiku i roli jaderné špionáže neopomíjí ani vztahy mezi předními představiteli sovětské vědy a politickým vedením země. 

29.9.2008
strana 7/7celkem 69 položek