Průvodce informacemi o vědě a výzkumu
AktualityOdkazyČlánkyUdálostiKnihyZ médiíDatabáze odborníkůHodnocení vědy
Hledej
Hledá v rámci
sekce: Články Vypnout filtr
obor: Biologie Vypnout filtr
téma: Akademie věd ČR Vypnout filtr
TECHNIKA A INŽENÝRSTVÍ MATEMATIKA A FYZIKA SPOLEČENSKÉ VĚDY BIOLOGIE Akademie věd ČR předala jedenácti vědcům titul „doktor věd“

 

Ve středu 28. 5. 2008 převzalo z rukou místopředsedy AV ČR prof. Ing. Jiřího Drahoše, DrSc., diplomy doktora věd jedenáct jeho nových nositelů. O udělení vědeckého titulu „doktor věd" těmto jedenácti vědcům rozhodla na základě výsledků řízení Vědecká rada AV ČR během roku 2007 a začátkem roku 2008.

Redakce, 10.6.2008
BIOLOGIE Emise oxidu dusného a methanu z půdy pastvin

Projekt Ústavu půdní biologie Biologického centra AV ČR, v.v.i. v Českých Budějovicích se zabývá mikrobiálními procesy přeměn dusíku a uhlíku v půdách, které patří k největším zdrojům skleníkových plynů. Mezi další současné projekty ÚPB patří "Vývoj nových metod pro uchovávání sbírkových kultur řas a sinic", "Diverzita půdního mikrobiálního společenstva během primární sukcese na hnědouhelných výsypkách" a "Pastva jako prostředek údržby trvalých travních porostů v CHKO".

Redakce, 22.4.2008
logo PARÚ AV ČR, v.v.i.
BIOLOGIE Jaderný receptor určuje buněčný osud

Tento projekt není jediný, na kterém pracují odborníci z PARÚ AV ČR. K dalším patří Funkční analýza proteinů jedinečných pro parazita Trypanosoma brucei, Drakunkuloidní hlístice cizopasící v obratlovcích či objev fotosyntetického předchůdce prvoků kmene Apicomplexa.

Redakce, 3.4.2008
BIOLOGIE Propojení navigačních hodin se slunečním kompasem v mozku motýla

Akademie věd ČR představuje zajímavé projekty, které jsou v současnosti řešeny v Entomologickém ústavu Biologického centra AV ČR, v.v.i. Na jakých projektech pracují další ústavy AV ČR se dozvíte na stránkách Odboru mediální komunikace.

Redakce, 31.3.2008
logo BÚ AV ČR, v.v.i.
BIOLOGIE Vývoj nížinných lesů a horských rašelinišť Sudet
Akademie věd ČR představuje zajímavé projekty, které jsou v současnosti řešeny v Botanickém ústavu AV ČR, v.v.i. Informace o dalších zajímavých projektech získáte na stránkách Odboru mediální komunikace AV ČR.
Redakce, 11.2.2008
logo ÚMG v.v.i.
BIOLOGIE Laboratoř biologie cytoskeletu a další projekty ÚMG AV ČR
Akademie věd ČR představuje zajímavé projekty, které jsou v současnosti řešeny v Ústavu molekulární genetiky, v.v.i. Informace o dalších zajímavých projektech získáte na stránkách Odboru mediální komunikace AV ČR.
Redakce, 30.1.2008
logo AV ČR
TECHNIKA A INŽENÝRSTVÍ BIOLOGIE CHEMIE Kurz základů vědecké práce
Cílem kurzu je seznámit začínající doktorandy se základními principy prezentace výsledků vědecké práce a s dalšími důležitými skutečnostmi, které budou užitečné pro jejich vědeckou přípravu.
Redakce, 24.10.2007
logo Akademie věd ČR
VĚDY O ZEMI, ATMOSFÉŘE, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ BIOLOGIE SPOLEČENSKÉ VĚDY Přednášky AV ČR podzim 2007
I tento podzim pořádá Akademie věd ČR dva tradiční cykly přednášek - přednášky Akademická Praha pro veřejnost a přednášky pro studenty Nebojte se vědy.
Redakce, 29.6.2007
logo Akademie věd ČR
VĚDY O ZEMI, ATMOSFÉŘE, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ TECHNIKA A INŽENÝRSTVÍ LÉKAŘSTVÍ BIOLOGIE SPOLEČENSKÉ VĚDY Přednášky AV ČR jaro 2007
Na jaře pořádá Akademie věd ČR dva tradiční cykly přednášek - přednášky Akademická Praha pro veřejnost a přednášky pro studenty Nebojte se vědy.
Redakce, 22.12.2006
BIOLOGIE CHEMIE Mezinárodní konference o hmotnostní spektrometrii

V neděli 27.8.2006 začíná v Praze 17. mezinárodní konference o hmotnostní spektrometrii, kterou organizuje AV ČR.

Redakce, 25.8.2006
strana 1/2celkem 11 položek