Průvodce informacemi o vědě a výzkumu
AktualityOdkazyČlánkyUdálostiKnihyZ médiíDatabáze odborníkůHodnocení vědy
Hledej
Hledá v rámci
obor: Biologie Vypnout filtr
téma: Akademie věd ČR Vypnout filtr
Fotodynamický efekt zabíjí nádorové buňky

Vědci z Ústavu molekulární genetiky AV ČR publikovali výsledky svých výzkumů

Redakce, 19.11.2008
Čeští vědci našli bílkovinný komplex řídící buněčnou polaritu u rostlin

Vědci z ÚEB AV ČR, v. v. i., spolu s americkými a německými kolegy prokázali v rostlinách přítomnost bílkovinného komplexu zvaného exocyst.

Redakce, 11.6.2008
TECHNIKA A INŽENÝRSTVÍ MATEMATIKA A FYZIKA SPOLEČENSKÉ VĚDY BIOLOGIE Akademie věd ČR předala jedenácti vědcům titul „doktor věd“

 

Ve středu 28. 5. 2008 převzalo z rukou místopředsedy AV ČR prof. Ing. Jiřího Drahoše, DrSc., diplomy doktora věd jedenáct jeho nových nositelů. O udělení vědeckého titulu „doktor věd" těmto jedenácti vědcům rozhodla na základě výsledků řízení Vědecká rada AV ČR během roku 2007 a začátkem roku 2008.

Redakce, 10.6.2008
Rostlina s příběhem

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. vyhlásil netradiční fotografickou soutěž pro vědce i amatérské milovníky přírody.

Redakce, 17.5.2008
Tajemství Cajalových tělísek v buněčném jádře
Vědci z Ústavu molekulární genetiky AV ČR objevili další neznámou na cestě k odhalení genetických poruch.
Redakce, 26.4.2008
BIOLOGIE Emise oxidu dusného a methanu z půdy pastvin

Projekt Ústavu půdní biologie Biologického centra AV ČR, v.v.i. v Českých Budějovicích se zabývá mikrobiálními procesy přeměn dusíku a uhlíku v půdách, které patří k největším zdrojům skleníkových plynů. Mezi další současné projekty ÚPB patří "Vývoj nových metod pro uchovávání sbírkových kultur řas a sinic", "Diverzita půdního mikrobiálního společenstva během primární sukcese na hnědouhelných výsypkách" a "Pastva jako prostředek údržby trvalých travních porostů v CHKO".

Redakce, 22.4.2008
Objev vědců z Ústavu experimentální botaniky AV ČR
Rostlinné buňky udržují optimální hladinu hormonu cytokininu a řídí jeho tvorbu pomocí vnitrobuněčných „poštovních adres“.
Redakce, 14.4.2008
Přenašečová bílkovina u třešně ptačí
Bílkovinu, která „pumpuje“ do rostlinných buněk klíčový hormon, popsali vědci z Ústavu experimentální botaniky AV ČR.
Redakce, 3.4.2008
logo PARÚ AV ČR, v.v.i.
BIOLOGIE Jaderný receptor určuje buněčný osud

Tento projekt není jediný, na kterém pracují odborníci z PARÚ AV ČR. K dalším patří Funkční analýza proteinů jedinečných pro parazita Trypanosoma brucei, Drakunkuloidní hlístice cizopasící v obratlovcích či objev fotosyntetického předchůdce prvoků kmene Apicomplexa.

Redakce, 3.4.2008
BIOLOGIE Propojení navigačních hodin se slunečním kompasem v mozku motýla

Akademie věd ČR představuje zajímavé projekty, které jsou v současnosti řešeny v Entomologickém ústavu Biologického centra AV ČR, v.v.i. Na jakých projektech pracují další ústavy AV ČR se dozvíte na stránkách Odboru mediální komunikace.

Redakce, 31.3.2008
strana 1/4celkem 34 položek