Všechna data obsažená v tabulkách pochází z veřejně dostupných dat z oficiálních stránek vyzkum.cz.

Naším hlavním cílem bylo uspořádat tato veřejně dostupná data do menších přehledných tabulek a tím zvýšit přínos těchto dat pro uživatele. Tento způsob uspořádání se nám podařilo zpracovat (z technických důvodů) pouze pro roky 2007 a 2008. Další tabulky výsledků hodnocení už jsou jen přehledové tabulky, které slouží pro základní informační přehled.

Hlavní postupy při uspořádání dat - 2007

Hlavní postupy při uspořádání dat - 2008

Informace o výsledcích hodnocení z roku 2009

Informace o výsledcích hodnocení z roku 2010