Všechna data obsažená v tabulkách pochází z veřejně dostupných dat z oficiálních stránek vyzkum.cz.

Naším hlavním cílem bylo uspořádat tato veřejně dostupná data do menších přehledných tabulek a tím zvýšit přínos těchto dat pro uživatele.

Hlavní postupy při uspořádání dat - 2008