Všechna data obsažená v tabulkách pochází z veřejně dostupných dat z oficiálních stránek vyzkum.cz.

Informace o výsledcích hodnocení z roku 2010