Průvodce informacemi o vědě a výzkumu
AktualityOdkazyČlánkyUdálostiKnihyZ médiíDatabáze odborníkůHodnocení vědy
Hledej
Hledá v rámci
sekce: Články Vypnout filtr
téma: Akademie věd ČR Vypnout filtr
TECHNIKA A INŽENÝRSTVÍ MATEMATIKA A FYZIKA SPOLEČENSKÉ VĚDY BIOLOGIE Akademie věd ČR předala jedenácti vědcům titul „doktor věd“

 

Ve středu 28. 5. 2008 převzalo z rukou místopředsedy AV ČR prof. Ing. Jiřího Drahoše, DrSc., diplomy doktora věd jedenáct jeho nových nositelů. O udělení vědeckého titulu „doktor věd" těmto jedenácti vědcům rozhodla na základě výsledků řízení Vědecká rada AV ČR během roku 2007 a začátkem roku 2008.

Redakce, 10.6.2008
BIOLOGIE Emise oxidu dusného a methanu z půdy pastvin

Projekt Ústavu půdní biologie Biologického centra AV ČR, v.v.i. v Českých Budějovicích se zabývá mikrobiálními procesy přeměn dusíku a uhlíku v půdách, které patří k největším zdrojům skleníkových plynů. Mezi další současné projekty ÚPB patří "Vývoj nových metod pro uchovávání sbírkových kultur řas a sinic", "Diverzita půdního mikrobiálního společenstva během primární sukcese na hnědouhelných výsypkách" a "Pastva jako prostředek údržby trvalých travních porostů v CHKO".

Redakce, 22.4.2008
logo PARÚ AV ČR, v.v.i.
BIOLOGIE Jaderný receptor určuje buněčný osud

Tento projekt není jediný, na kterém pracují odborníci z PARÚ AV ČR. K dalším patří Funkční analýza proteinů jedinečných pro parazita Trypanosoma brucei, Drakunkuloidní hlístice cizopasící v obratlovcích či objev fotosyntetického předchůdce prvoků kmene Apicomplexa.

Redakce, 3.4.2008
BIOLOGIE Propojení navigačních hodin se slunečním kompasem v mozku motýla

Akademie věd ČR představuje zajímavé projekty, které jsou v současnosti řešeny v Entomologickém ústavu Biologického centra AV ČR, v.v.i. Na jakých projektech pracují další ústavy AV ČR se dozvíte na stránkách Odboru mediální komunikace.

Redakce, 31.3.2008
logo ARUP AV ČR, v.v.i.
SPOLEČENSKÉ VĚDY Archeologický výzkum ve Vlíněvsi

Již osmý rok probíhá výzkum pravěkého osídlení v blízkosti obce Vlíněves  na Mělnicku. Na projektu pracují vědci z  Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i.

Redakce, 27.3.2008
logo GLÚ AV ČR, v.v.i.
VĚDY O ZEMI, ATMOSFÉŘE, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Přesné určení hranice jura/křída oblasti na základě záznamu magnetické polarity v hornině

Geologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. spolupracuje na výzkumném projektu s českými i zahraničními univerzitami a ruskou Akademií věd.

Redakce, 25.3.2008
logo HIÚ AV ČR, v.v.i.
SPOLEČENSKÉ VĚDY Slovník představitelů státní správy na Moravě v letech 1850-1918

Na vytvoření biografického slovníku pracují odborníci v Historickém ústavu AV ČR, v.v.i. Informace o nyní řešených zajímavých projektech zveřejňuje Odbor mediální komunikace AV ČR.

Redakce, 21.3.2008
logo ÚFP AV ČR, v.v.i.
MATEMATIKA A FYZIKA Mohou rázové vlny přispět k léčení nádorů?
Projekt s tímto názvem je řešen Ústavem fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. Informace o projektech z daších pracovišť Akademie nabízí stránky Odboru mediální komunikace AV ČR.
Redakce, 13.3.2008
logo ÚT AV ČR, v.v.i.
TECHNIKA A INŽENÝRSTVÍ MATEMATIKA A FYZIKA Diagnostika provozních vibrací železničních kol
Projekt v současnosti řešený v Ústavu termomechaniky AV ČR, v.v.i. O dalších zajímavých projektech Akademie věd ČR se dozvíte na stránkách Odboru mediální komunikace.
Redakce, 10.3.2008
logo ARUP AV ČR, v.v.i.
SPOLEČENSKÉ VĚDY Digitální archiv české archeologie a další projekty ARUP AV ČR
Akademie věd ČR představuje zajímavé projekty, které jsou v současnosti řešeny v Archeologickém ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. Informace o dalších zajímavých projektech získáte na stránkách Odboru mediální komunikace AV ČR.
Redakce, 6.3.2008
strana 1/4celkem 38 položek