Průvodce informacemi o vědě a výzkumu
AktualityOdkazyČlánkyUdálostiKnihyZ médiíDatabáze odborníkůHodnocení vědy
Hledej
Hledá v rámci
obor: Společenské vědy Vypnout filtr
 

Konference Neviditelný Nezval

Typ události:
Odborné akce
Datum konání:
od 20.6.2012 do 22.6.2012
Místo konání:
Konferenční sál Moravské zemské knihovny, Kounicova 65a, Brno
Pořadatel:
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. a Ústav české literatury a knihovnictví FF MU ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou v Brně
Popis události:

Dílo básníka, prozaika, dramatika, scénáristy, esejisty, překladatele a vysokého státního úředníka Vítězslava Nezvala (1900–1958) ustoupilo v minulých desetiletích do stínu. Od poslední konference nás dělí čtvrtstoletí, poslední monografie vyšla před třiceti lety. Je na čase vrátit jej pod badatelské mikroskopy. Cílem našeho setkání proto bude prezentovat výsledky současného nezvalovského bádání, které aktualizují básníkův obraz pro 21. století.

(S.F., 20.3.2012)
 

2012: Literatura jako SDÍLENÍ zkušenosti

Typ události:
Odborné akce
Datum konání:
od 25.4.2012 do 26.4.2012, uzávěrka 28.2.2012
Místo konání:
ÚČL AV ČR, v. v. i., Na Florenci 3, Praha 1
Pořadatel:
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Popis události:

Studentská (literárněvědná) konference

Okruhy problémů, které by se ve vašich příspěvcích mohly objevit:

  1. dítě nahlíží do světa dospělých (konec dětství)
  2. poznání pomíjejícnosti tohoto světě (poznání lidské smrtelnosti)
  3. jednotlivec se identifikuje se společenstvím/jednotlivec se vytrhuje ze společenství
  4. situace mravního dilematu
  5. odpovědnost, vina, pokání a odpuštění.
(S.F., 20.3.2012)
 

CARE CRISIS

Typ události:
Výstavy
Datum konání:
od 9.3.2012 do 27.5.2012
Místo konání:
FUTURA, Holečkova 49, Praha 5 - Smíchov
Popis události:

 

Vystavující umělci:MIEKE BAL (NL), URSULA BIEMANN (CH), MARÍA GALINDO (BO), GABRIELA GOLDER (AR), ELŻBIETA JABŁOŃSKA (PL), GÜLSÜN KARAMUSTAFA (TR), ANDREJA KULUNČIĆ (HR), MAU MONLEÓN (ES), DANIELA ORTIZ (PE), LARISA SITAR (RO), ANNETA MONA CHISA & LUCIA TKÁČOVÁ (RO/SK)

& SOCIOLOŽKA: ZUZANA UHDE (CZ)

Kurátoři: DAVID ARLANDIS & JAVIER MARROQUÍ

Care Crisis je projekt spojující umění a výzkum, který se zaměřuje na fenomén, jež začal být označován jako krize péče. Krize péče odkazuje na změny v každodenních praktikách péče jak uvnitř rodiny, tak ve veřejné sféře v návaznosti na negativní ekonomické změny a proměny práce v době neoliberální globalizace. Zatímco ženy vstoupily do – tradičně mužského – světa placené práce, pouze malé změny se odehrály v genderové dělbě práce a společenské organizaci placené práce. Tyto změny se setkávají s procesy intenzivního šíření kapitalismu, které vedou ke komodifikaci všech aspektů života společnosti, včetně péče. Krize péče se projevuje jak deficitem péče potřebné pro rozvoj jedince a společnosti, tak proměnou společenské organizace péče v podobě jejího ztržnění.

(S.F., 20.3.2012)
 

Ženy a politika (1890–1938)

Typ události:
Odborné akce
Datum konání:
od 24.5.2012 do 25.5.2012, uzávěrka 31.3.2012
Místo konání:
PS Parlamentu České republiky, bývalé Zemské gubernium, Sněmovní 1, Praha 1
Popis události:

Mezinárodní konference pořádaná k příležitosti 100. výročí zvolení první ženy do českého zemského sněmu.

Cílem mezinárodní konference, pořádané Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR a Nadací Anny a Jaroslava Krejčích, je vymezit a definovat prostor pro uplatnění žen ve veřejné činnosti a v politice v posledních třech desetiletích existence Rakousko-Uherska, v první Československé republice a v Rakouské republice. Konference se koná pod záštitou paní Miroslavy Němcové, předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR

(S.F., 20.3.2012)
 

Město v převratech konfesionalizace v 15. až 18. století

Typ události:
Odborné akce
Datum konání:
od 9.10.2011 do 10.10.2011, uzávěrka 30.4.2012
Místo konání:
Clam-Gallasův palác, Husova 20, Praha 1
Pořadatel:
Archiv hlavního města Prahy, Historický ústav AV ČR, Institut mezinárodních studií FSV UK Praha
Popis události:

Období 15. až 18. století představuje epochu zásadních náboženských zvratů a reformních kroků. Souhrn reformačních i protireformačních opatření vnímáme v širším výměru paradigmatu konfesionalizace. Připravovaná konference nemá v úmyslu se zabývat úzce pojatým nábožensko-teologickým vývojem. N aopak do centra pozornosti staví vliv těchto proměn na vývoj městské komunity a jejího každodenního života. K onfesionalizační změny nebyly omezeny na protestantsko-reformační prostředí 15. až 16. století, transformací procházela i katolická společnost až do osvícenských reforem. Tyto otázky se přirozeně týkají i v českém prostředí rekatolizované společnosti po třicetileté válce.

(S.F., 16.3.2012)
 

Židé v boji a odboji

Typ události:
Výstavy
Datum konání:
od 21.3.2012 do 15.4.2012
Místo konání:
Výstavní sále Univerzitnej knižnice v Bratislave Michalská 1, Bratislava, Slovensko
Pořadatel:
České centrum v Bratislavě, Univerzitná knižnica v Bratislave, Sdružení židovských vojáků a odbojářů v Praze a Historický ústav AV ČR
Popis události:

Rezistence československých Židů v letech druhé světové války

Výstava prezentuje aktivní účast židovských spoluobčanů v boji proti nacizmu a fašismu v letech 1938-1945. Překonává klišé o Židech jen jako obětech a ukazuje jejich sílu a odhodlanost vzdorovat a bojovat.

Autoři výstavy: Zlatica Zudová-Lešková a Jan Němeček

(S.F., 15.3.2012)
 

Neučiníš sobě rytiny - Evangelické umění toleranční doby 1781-1861

Typ události:
Výstavy
Datum konání:
od 9.2.2012 do 25.3.2012
Místo konání:
Kaple sv. Barbory frýdeckého zámku , Frýdek-Místek
Pořadatel:
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek ve spolupráci s PhDr. Sixtem Bolomem z Historického ústavu AV ČR
Popis události:

Výstava přibližuje svébytné umělecké projevy českých evangelíků toleranční doby od roku 1781 do roku 1861. Návštěvníci se mohou prostřednictvím tří desítek výstavních panelů seznámit se základními rysy evangelického umění, ale zejména si mohou prohlédnout reprezentativní soubor dvoj- a trojrozměrných originálních předmětů ze sbírek Muzea Beskyd Frýdek-Místek, přibližující životní styl evangelíků těšínského Slezska. Na výstavě je možno vidět podmalby na skle, dokumenty, přibližující architekturu tolerančních kostelů a předměty, dokumentující život významných církevních osobností. V neposlední řadě stojí za zmínku vystavený soubor více jak 60 kusů stříbrných šperků k těšínskému kroji z Jablunkovska, které nosily ženy z evangelických rodin v rodinné posloupnosti.

(S.F., 15.3.2012)
 

Výstava "Slovenské národní povstání 1944 a účast Čechů"

Typ události:
Výstavy
Datum konání:
od 5.1.2012 do 15.5.2012
Místo konání:
Památník Lidice, Tokajická 152, Lidice
Pořadatel:
Památník Lidice ve spolupráci s Muzeem Slovenského národního povstání v Bánské Bystrici, Ministerstvem kultury a Historickým ústavem AV ČR
Popis události:

Dokumentární výstava „Slovenské národní povstání a účast Čechů“ zachytává události od roku 1939, vypuknutí Povstání 29. srpna 1944, a jeho vojenský průběh, život na povstaleckém území i samotné osvobození Slovenska. V druhé části výstava dokumentuje působení a vliv Čechů ve válečné, zpravodajské a kulturní oblasti na povstaleckém území.

(S.F., 15.3.2012)
 

12. zasedání k problematice sepulkrálních památek

Typ události:
Odborné akce
Datum konání:
od 30.10.2013 do 31.10.2013
Místo konání:
Praha
Pořadatel:
Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.
Popis události:

Hlavním cílem je umožnit kontakt zainteresovaných zástupců všech s problematikou souvisejících disciplín a oborů (dějin umění, obecných dějin, pomocných věd historických, archeologie, památkové péče, muzejnictví, restaurátorské praxe, petrografie ad.) ve prospěch větší interdisciplinarity a koordinace dosud rozptýleného bádání. Příspěvky zasedání jsou publikovány v řadě Epigraphica et Sepulcralia nakladatelství ÚDU AV ČR Artefactum.

(S.F., 15.3.2012)
 

11. zasedání k problematice sepulkrálních památek

Typ události:
Odborné akce
Datum konání:
od 31.10.2011 do 1.11.2011, uzávěrka 15.3.2012
Místo konání:
Praha
Pořadatel:
Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.
Popis události:

Hlavním cílem je umožnit kontakt zainteresovaných zástupců všech s problematikou souvisejících disciplín a oborů (dějin umění, obecných dějin, pomocných věd historických, archeologie, památkové péče, muzejnictví, restaurátorské praxe, petrografie ad.) ve prospěch větší interdisciplinarity a koordinace dosud rozptýleného bádání. Příspěvky zasedání jsou publikovány v řadě Epigraphica et Sepulcralia nakladatelství ÚDU AV ČR Artefactum.

(S.F., 15.3.2012)
strana 12/448celkem 4476 položek