Průvodce informacemi o vědě a výzkumu
AktualityOdkazyČlánkyUdálostiKnihyZ médiíDatabáze odborníkůHodnocení vědy
Hledej
Hledá v rámci
obor: Společenské vědy Vypnout filtr
Ilustrační foto
Projekt digitální knihovny jde do finále. Podaří se ho knihovníkům ještě zarazit?

Ústřední knihovnická rada žádá šéfa Národní knihovny, aby zveřejnil všechny dokumenty související s tendrem na digitalizaci dokumentů.

S.F., 9.1.2012
Jídlo a pití v pravěku a ve středověku
Jidlo a pití v pravěku a ve středověku

Od vzniku pračlověka uplynulo několik milionů let, od vzniku zemědělství asi deset tisíc let. Velmi dlouhé období sběračství a lovu na jedné straně a období záměrné výroby potravin na straně druhé mají svá specifika a rozdílné druhy a množství pramenů. Specializace na archeologii a historii sama o sobě není dostačující, autorka pracovala také s materiálem paleobotanických, osteologickým, ale i etnografickým, přičemž i v tomto směru byla v pracovním styku s předními světovými odborníky. Tato kniha je už její čtvrtou o dějinách výživy a dovršuje cyklus poznání výživy a vaření od počátku lidstva do období národního obrození. Je věnována období nejdelšímu a na odbornost a rozsah speciálních znalostí nejnáročnějšímu.

9.1.2012
Cryptocarya woodii (zdroj Akademon)
Nejstarší repelent

Lyn Wadley z University of the Witwatersrand v jihoafrickém Johannesburgu spolu s týmem archeologů, botaniků a paleobotaniků podrobila důkladnému studiu 77 tisíc let staré zbytky lůžka z rostlinných stonků a listů.

S.F., 21.12.2011
Mezi Prahou a Vídní
Mezi Prahou a Vídní

Hledisko vzájemných vztahů mezi českou a vídeňskou literární modernou devadesátých let 19. století otevírá nový kontext pro studium obou moderních hnutí a modernismu přelomu století obecně, přináší nové otázky a motivy, upozorňuje na dosud opomíjené aktivity českých i německojazyčných vídeňských autorů, vybízí k dalšímu studiu kontaktů mezi pražskými českými a německými autory přelomu století mladší i starší generace.

20.12.2011
Ilustrační foto
Lidská práva v kontextu bioetiky

Lidská práva a věda tentokrát v souvislosti s bioetikou se staly tématem zářijového sympozia Mezinárodní sítě pro lidská práva akademií a vědeckých společností, které se konalo v sídle Rady Evropy ve Štrasburku. Síť akademií se většinou zaměřuje na pomoc konkrétním vědcům po celém světě, kteří jsou trestně stíháni za uplatňování základních lidských práv.

S.F., 19.12.2011
Deník z cesty do východní Indie
Deník z cesty do východní Indie

Deník z cesty do východní Indie Roberta Challa, adresovaný jeho strýci a podporovateli, je zajímavým dokumentam o každodennosti zaoceánské plavby na sklonku 17. století. Bystrý pozorovatel Challe bezprostředním způsobem zaznamenává den po dni cestu z Francie přes Kapverdské ostrovy, mys Dobré naděje, Madagaskar, Maledivy, Srí Lanku, Indii do Bengálska a zpět, se zastávkou na Antilách v Karibiku. Popisuje nejen všední život na lodi, který z jeho jednotvárnosti vytrhují setkání s cizími loděmi a následně námořní souboje, ale především exotické končiny, charakter obvyvatel a jejich zvyky. Věcný styl jeho záznamů je prokládán úvahami, dokreslujícími způsob evropské reflexe těchto vzdálených zemí v době počínajícího osvícenství.

6.12.2011
 

Hrdinové a antihrdinové národních dějin zemí Visegrádu v historiografické reflexi sousedů

Typ události:
Odborné akce
Datum konání:
od 1.12.2011 do 3.12.2011
Místo konání:
Černínský palác, Praha
Pořadatel:
Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR.
Popis události:
Konference svede dohromady historiky ze zemí Visegrádské skupiny, aby diskutovali problémy spojené s rozdílným vnímáním naší společné historie. Hlavním tématem budou osobnosti a události, které přes hranice vyvolávají odlišné, často protichůdné interpretace a hodnocení. Středověcí panovníci, novověcí zakladatelé i bořitelé států, revolucionáři, bojovníci za svobodu a nezávislost se stali předmětem podrobného historického výzkumu. Je tedy možné vést velmi sofistikovanou diskusi, jak a s jakými odlišnostmi jsou vnímáni a hodnoceni v jednotlivých zemích střední Evropy.
 
Existují i témata, např. životní osudy významného politika maďarské menšiny Jánose Esterházyho, kde teprve společná debata pomůže narýsovat žádoucí linie budoucího bádání. Debata o takových, někdy více, někdy méně kontroverzních tématech může být i důležitým a inspirujícím signálem pro okolní svět, že jakkoli visegrádské země mohou mít problémy se společnou historií, jsme schopni a ochotni si navzájem naslouchat a společně diskutovat, sine ira et studio, i značně problematická témata.
(S.F., 28.11.2011)
Německo páchá sebevraždu
Německo páchá sebevraždu

Sarrazin je autorem několika knih, z nichž zdaleka největší ohlas vzbudila kniha poslední, Německo páchá sebevraždu, která se od svého prvního vydání v srpnu 2010 dočkala již mnoha reedic a stala se jednou z nejprodávanějších knih v německojazyčném prostoru v posledních desetiletích. Autor v ní i na základě svých bohatých zkušeností z politiky a státní správy podává – bez ohledu na diktát politické korektnosti – břitkou, především na číslech a statistikách založenou analýzu toho, jak Německo – podle jeho názoru – podkopává samotné základy svého budoucího blahobytu, sociálního smíru a společenské stability. Sarrazin spatřuje ohrožení v kombinaci nízké porodnosti, přebujelého sociálního státu, který až příliš nabízí a ne dost požaduje, a především problematické imigrace zejména z muslimských států, která hrozí během nemnoha desetiletí zcela proměnit charakter hostitelské země. Právě autorova kritika v průměru obtížněji integrovatelných přistěhovalců tureckého či arabského původu, oproti nimž pozitivně vyzvedává např. příchozí z východní Evropy, Indie nebo Číny, vyvolala – zčásti kvůli určitému posunu až překroucení při prezentaci Sarrazinových názorů v médiích či jeho oponenty – nejostřejší kritiku a nejbouřlivější diskusi. Autor se snaží podat i návod, co lze proti jím vylíčenému ohrožení dělat.

23.11.2011
 

EJC 2012

Typ události:
Odborné akce
Datum konání:
od 4.6.2012 do 8.6.2012, uzávěrka 8.1.2012
Místo konání:
Praha
Popis události:

The 22nd European - Japanese Conference on Information Modelling and Knowledge Bases

TOPICS: Modelling of information is necessary in developing information systems. Information is acquired from many sources, by using various methods and tools. It must be recognized, conceptualized, and conceptually organized efficiently so that users can easily understand and use it. Modelling is needed to understand, explain, organize, predict, and reason on information. It also helps to master the role and functions of components of information systems.  Modelling can be performed with many different purposes in mind, at different levels, and by using different notions and different background theories. It can be made by emphasising users' conceptual understanding of information on a domain level, on an algorithmic level, or on representation levels. On each level, the objects and structures used on them are different, and different rules govern the behavior on them. Therefore the notions, rules, theories, languages, and methods for modelling on different levels are also different. It will be useful if we can develop theories and methodologies for modelling, to be used in different situations, because databases, knowledge bases, and repositories in knowledge management systems, developed on the basis of models and used to technically store information, are growing day by day. In this conference the interest is focused on modelling of information, and one of the central topics might be modelling of time. Scientific or technical papers of high quality are sought on topics including, but not limited to the following. The highest priority will be given to papers which are strongly related to different aspects of modelling.

(S.F., 22.11.2011)
Ilustrační foto
SPOLEČENSKÉ VĚDY Ženy jsou hlavně lékařky a učitelky

TVT 2011. Ženám se ve vědě daří, mají to ale mnohem těžší než jejich mužské protějšky. To si myslí Alice Červinková ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR, která se věnuje genderovým studiím. „Pro platové rozdíly na základě pohlaví neexistuje žádný důvod," říká a poukazuje tím na fakt, že ženy ve vědě berou pouze sedmdesát procent toho, co jejich kolegové vědci.

Zpravodajský web Generace20, 21.11.2011
strana 15/448celkem 4476 položek