Průvodce informacemi o vědě a výzkumu
AktualityOdkazyČlánkyUdálostiKnihyZ médiíDatabáze odborníkůHodnocení vědy
Hledej
Hledá v rámci
obor: Technika Vypnout filtr
 

ISESS 2011 - konference o environmentální informatice

Web události:
Typ události:
Odborné akce
Datum konání:
od 27.6.2011 do 29.6.2011, uzávěrka 31.1.2011
Místo konání:
Univerzitní kampus Bohunice, Kamenice 5, 625 00 Brno-Bohunice
Pořadatel:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (PřF), Institut biostatistiky a analýz (IBA)
Popis události:

Mezinárodní sympozium pro environmentální softwarové systémy (ISESS) vzniklo v roce 1995 jako fórum pro prezentaci a diskuzi obecných témat, vývoje a aktuálních trendů v této oblasti, především pokud jde o metody, nástroje a současný stav environmentální informatiky. Během let se také zvýšil jeho význam v komunikaci a spolupráci výzkumných pracovníků, odborníků z oblasti životního prostředí a dalších zainteresovaných stran.

(S.F., 27.1.2011)
 

ISMIS 2011

Typ události:
Odborné akce
Datum konání:
od 28.6.2011 do 30.6.2011, uzávěrka 7.2.2011
Místo konání:
Varšava, Polsko
Pořadatel:
Varšavská technická univerzita (Ústav informatiky)
Popis události:

19th International Symposium on Methodologies for Intelligent Systems

ISMIS is an established and prestigious conference for exchanging the latest research results in building intelligent systems. Held twice every three years, the conference provides a medium for exchanging scientific research and technological achievements accomplished by the international community.

 

 

(S.F., 27.1.2011)
Spinový tranzistor
TECHNIKA A INŽENÝRSTVÍ Objev ve výzkumu spinových tranzistorů

Tomáš Jungwirth, Fyzikální ústav AVČR

Mezinárodní tým vědců, který tvoří fyzici z Akademie věd České republiky a Univerzity Karlovy, Hitachi Cambridge Laboratory a University of Cambridge a University of Nottingham ve Velké Británii, a Texas A&M University ve Spojených státech, představil experimentální realizaci tranzistoru, jehož funkce je založena na spinu elektronu. Práce byla publikována 24. prosince 2010 v časopise Science.

Redakce, 24.1.2011
 

DATESO 2011

Typ události:
Odborné akce
Datum konání:
od 20.4.2011 do 22.4.2011, uzávěrka 14.2.2011
Místo konání:
Písek
Popis události:

DATESO workshop is a meeting of people interested in databases, text processing, specifications, and objects. It is focused on the theoretical and technical grounds of information technologies, time-proven methods and development trends.

(S.F., 21.1.2011)
 

Kognícia a umelý život XI

Typ události:
Odborné akce
Datum konání:
od 4.4.2011 do 7.4.2011, uzávěrka 15.2.2011
Místo konání:
Kongresové centrum SAV, Smolenica, Slovenská republika
Pořadatel:
Slovenská spoločnosť pre umelú inteligenciu, Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave, Filozoficko - přírodovědecká fakulta Slezské university v Opavě
Popis události:

Seminár s mnohoročnou tradíciou vytvára priestor na prezentáciu výsledkov a zámerov práce pracovníkov v oblasti kognície, umelého života a umelej inteligencie zo Slovenska a Čiech. Cieľom seminára je okrem iného hľadať styčné body a budúce oblasti spolupráce medzi rôznymi vednými disciplínami spájanými spoločným záujmom o túto široko chápanú interdisciplinárnu vednú oblasť.

(S.F., 21.1.2011)
 

15. mezinárodní konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky

Web události:
Typ události:
Přednášky
Datum konání:
od 7.6.2011 do 9.6.2011, uzávěrka 25.2.2011
Začátek:
08:00
Konec:
23:00
Místo konání:
Vzdělávací a konferenční centrum MŠMT Telč, Nám. Jana Kypty 74, Telč, Česká Republika
Pořadatel:
Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Hněvkovského 65, 617 00 Brno
Popis události:

Ve dnech 7. - 9. června 2011 se ve Vzdělávacím a konferenčním centru MŠMT ČR v Telči uskuteční mezinárodní konference „Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky“. Organizátorem tradiční, již patnácté mezinárodní konference je brněnský Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.

Přednášky budou rozděleny do následujících tématických bloků:

  • Materiály příznivé pro životní prostředí a související problematika
  • Výrobky z druhotných surovin
  • Vlastnosti hmot a výrobků na bázi druhotných surovin
  • Biokoroze, mikrobiální odolnost a jiné speciální vlastnosti
  • Pojiva - procesy, metody a vlastnosti
  • Anorganické vláknové kompozity, nanokompozity
  • Numerické modelování nových vláknových kompozitů, lomová mechanika a pravděpodobnostní metody
  • navrhování konstrukcí
  • Nové zkušební metody a nové racionalizované technologie

Odborní garanti:

Ing. Jaroslava Ledererová, CSc., Ing. Josef Knězek, CSc., Ing. Miroslav Svoboda

Termín zaslání přednášky:

aktivní účastníci do 25. února 2011, ostatní účastníci do 13. května 2011

Soubory ke stažení:
Závazná přihláška na konferenci (application/msword; 137 kB)
(Ing. Lenka Smetanová, Ph.D., 21.1.2011)
 

9th Eastern European e|Gov Days: eGovernment in Times of Economic Callanges

Typ události:
Odborné akce
Datum konání:
od 8.5.2011 do 11.5.2011, uzávěrka 15.1.2011
Místo konání:
Hotel Union, Lublaň, Slovinsko
Pořadatel:
Austrian Computer Society, Centre for eGovernance Development
Popis události:

The annual Eastern European e|Gov Days has become a recognised platform for dialog and knowledge transfer between Western and Eastern European countries. The event brings together hundreds of professionals from both private and public sectors with competitive paper presentations and inspiring panel discussions.

(S.F., 15.12.2010)
 

15th Conference on Environment and Mineral Processing and Exhibition

Typ události:
Odborné akce
Datum konání:
od 8.6.2011 do 10.6.2011, uzávěrka 28.1.2011
Začátek:
08:00
Konec:
23:00
Místo konání:
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ostrava-Poruba, Česká Republika
Pořadatel:
VŠB-TUO, Hornicko-geologická fakulta, Institut environmentálního inženýrství, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba
Popis události:

Konference

Konference bude zaměřena na nové vědecké technologické poznatky v oblasti úpravnictví, ochrany životního prostředí, nakládání s odpady a biotechnologií.

 

Hlavní okruhy

Úpravnictví

    Úprava a využití druhotných surovin a chudých rud

    Úprava a obohacování průmyslových a keramických nerostů

    Úprava uhlí, desulfurizace, briketování a koksování

    Drcení, třídění a aglomerace

    Flotace a flokulace

    Hydrometalurgické procesy

    Regenerace ušlechtilých kovů, jako zlato a stříbro

Životní prostředí

    Problémy životního prostředí průmyslové krajiny

    Staré ekologické zátěže

    Sanační technologie

    Rekultivace

    Novinky pro snížení škodlivých emisních procesů

    EIA, EMS, EMAS, IPPC, čistší produkce, environmentální management

    Problematika vzorkování a chemické analýzy odpadů

    Čištění odpadních vod

    Obnovitelné zdroje energie

Recyklace

    Recyklace průmyslových odpadů (hutních, energetických, strojních, chemických, potravinářských, po hornické a úpravnické činnosti atd.)

    Recyklace komunálních, nemocničních, zemědělských a radioaktivních odpadů

    Recyklace stavebních a demoličních odpadů

    Recyklace autovraků

    Zavádění nových technologií na zpracování elektroodpadu

    Alternativní zpracování zbytkového odpadu s cílem umožnit jeho maximální recyklaci a využití

    Podnikatelské aktivity v oblasti zpracování nerostných surovin a recyklace odpadů

    Legislativní otázky recyklace a využití odpadů

Biotechnologie životního prostředí

    Biotechnologie v tvorbě a ochraně životního prostředí

    Biologické metody čištění odpadních vod

    Mechanicko-biologická úprava zbytkového odpadu

    Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady

    Aplikace biotechnologií při získávání užitkových složek z nerostných surovin a odpadů

    Biochemické techniky pro extrakci a čištění

    Mikrobiální procesy degradace kontaminovaných látek

    Biokoroze, bioakumulace, bioenergetika, bioplasty, bioremediace

 

Jednací jazyky: Oficiální jazyky konference jsou čeština, slovenština a angličtina. Simultánní překlad je zajištěn.

Sborník: Bude vydán sborník konference, všechny referáty musí být zaslány v anglickém jazyce.

Galerie obrázků:
(doc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D., 13.12.2010)
Logo ČVUT
Na ČVUT v Praze budou soutěžit roboti v SUMU

Katedra řídicí techniky, katedra kybernetiky a katedra měření Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze pořádají již druhý ročník soutěže nazvané ROBOSOUTĚŽ. Soutěžit budou studenti předmětu Roboti, který je povinným předmětem v prvním semestru studia bakalářského studijního programu nazvaného Kybernetika a robotika.

S.F., 9.12.2010
strana 13/311celkem 3103 položek