Průvodce informacemi o vědě a výzkumu
AktualityOdkazyČlánkyUdálostiKnihyZ médiíDatabáze odborníkůHodnocení vědy
Hledej
Hledá v rámci
sekce: Články Vypnout filtr
obor: Matematika Vypnout filtr
MATEMATIKA A FYZIKA Evropská jižní observatoř a její nové ALMA centrum v Ondřejově

Evropská organizace pro astronomický výzkum na jižní polokouli (Evropská jižní observatoř, ESO), jíž je Česká republika od roku 2007 členem, schválila vznik jednoho z evropských center projektu nejvýkonnějšího rádiového interferometru světa ALMA (z angl. Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) v Astronomickém ústavu AV ČR v Ondřejově. Česká republika se tak jako první stát Střední a Východní Evropy zařadí k zemím, které se budou moci přímo podílet na provozu nejvýznamnějšího astronomického projektu příštího desetiletí. Projekt vzniku ondřejovského ALMA centra je náročným a ambiciózním úkolem, který umožní českým odborníkům podílet se bezprostředně na průzkumu dosud málo probádané chladné složky vesmíru a postupně tak vybudovat pevné zázemí modernímu oboru tzv. milimetrové astronomie.

Redakce, 13.1.2010
MATEMATIKA A FYZIKA První výsledky z obřího urychlovače LHC v Ženevě

Vědcům z ALICE (A Large Ion Collider Experiment) se 23. listopadu 2009, při první fázi spouštění obřího urychlovače částic LHC Evropské laboratoře jaderného výzkumu CERN v Ženevě, podařilo ve vnitřním dráhovém detektoru ITS zaznamenat stopy částic vznikajících ve srážkách dvou proti sobě letících protonů. Pouhých 284 případů protonových srážek získaných při neplánovaném měření během 40 minutového ladění svazků urychlovače jim poskytlo unikátní data k sepsání první vědecké publikace. Experiment ALICE, kterého se již od počátku 90. let účastní i čeští vědci, tak odstartoval novou etapu částicové a jaderné fyziky – studium vlastností hmoty při nejvyšších laboratorně dosažených energiích. Tuto kapitolu spolu s fyziky z ALICE již zanedlouho začnou psát i jejich kolegové účastnící se experimentů ATLAS, CMS, LHCb a TOTEM na témže urychlovači.

Redakce, 10.12.2009
MATEMATIKA A FYZIKA Čeští vědci z Astronomického ústavu Akademie věd ČR pomohli najít meteorit v Austrálii

Zprávu o vzácném nálezu neobvyklého typu meteoritu, jenž našli vědci v Nullarborské poušti v jihozápadní Austrálii na základě systematických pozorování, která umožnila nejen nalezení samotného meteoritu, ale i určení jeho původu ve Sluneční soustavě, přináší zářijové vydání prestižního časopisu Science.

Meteority jsou jediným dochovaným hmatatelným záznamem o formování naší Sluneční soustavy. Jejich analýzou mohou vědci získat cenné poznatky o tom, jaké podmínky panovaly v počátcích vzniku Sluneční soustavy. Abychom tento obraz mohli správně interpretovat, je velmi důležité také znát, odkud tato tělesa pocházejí a kudy se pohybovala meziplanetárním prostorem, než dopadla na Zem. Tato cenná informace je však známá pouze pro 12 z celkem asi 35.000 dosud klasifikovaných meteoritů. Nejvhodnější způsob, jak původní dráhu těchto těles určit, je pozorování jejich průletu atmosférou (jev bolidu) v tzv. bolidových sítích.

Redakce, 27.9.2009
MATEMATIKA A FYZIKA Významný objev ve spintronickém fotovoltaickém čipu, na kterém se podíleli vědci z Akademie věd

Vědci z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR spolu se svými zahraničními kolegy představili realizaci nového spinového fotovoltaického článku, který přímo konvertuje kruhově polarizované světlo na elektrický signál v polovodičovém čipu. Objev otevírá možnosti pro integraci optoelektronických a spintronických součástek a představuje nový efektivní způsob detekce spinů unášených elektrickými proudy v konvenčních nemagnetických polovodičích. Kromě vědců z Akademie věd se na práci podíleli fyzici z laboratoře firmy Hitachi a University v Cambridge a Nottinghamu ve Velké Británii, z Texas A&M University ve Spojených státech a Physikalisch-Technische Bundesanstalt v Německu.

Redakce, 5.8.2009
MATEMATIKA A FYZIKA Vznik masivních hvězd mohou podporovat turbulence

Během dlouhých zimních nocí dominuje hvězdnému nebi souhvězdí Orionu. Uvnitř Orinova meče leží v Orionově mlhovinové hvězdokupě shluk novorozených hvězd nazývaných Trapez. Tyto hvězdy jsou mladé, ale velmi jasné a každá z nich je stotisíckrát jasnější než naše Slunce. Jsou také velmi hmotné, každá z nich obsahuje 15-30krát víc hmoty než naše Slunce.

 

Redakce, 8.4.2009
MATEMATIKA A FYZIKA Evropská astronomie představila výhled na příštích 20 let

Astronomie prožívá svůj zlatý věk plný důležitých objevů. Evropa je v tomto výzkumu na čelním místě díky padesátileté spolupráci. Aby tomu tak bylo i v příštích dvaceti letech, musí si Evropa ujasnit své priority a pečlivě koordinovat své finanční a lidské zdroje.

Redakce, 5.12.2008
MATEMATIKA A FYZIKA Mikroskop atomárních sil použit jako atomární tužka umožňující psaní jednotlivými atomy

V práci publikované v říjnovém čísle časopisu Science mezinárodní tým vědců z Japonska, Španělska a České republiky prezentuje novou metodu atomární manipulace, která umožňuje psát na povrch pevné látky pomocí jednotlivých atomů podobně jako psací pero.

Redakce, 27.11.2008
MATEMATIKA A FYZIKA Měsíční prach způsobuje astronautům velké problémy

V rámci příprav návratu člověka na Měsíc vyhodnocují výzkumníci z ústavu National Space Biomedical Research Institute (NSBRI), jakým způsobem se usazuje prach v plicích při snížené gravitaci.

Redakce, 12.10.2008
MATEMATIKA A FYZIKA 100 let od pádu Tunguského meteoru

Připomínáme si 100. výročí pádu vesmírného tělesa do centrální Sibiře u řeky Podkamenaja Tunguska. K události došlo po 7. hodině ranní tamního času 30. června roku 1908. Úkaz vyvolal řadu spekulací, vědecký svět se shoduje na pádu planetky nebo komety. Dodnes nebyl nalezen ani jediný kus meteoritu a pravděpodobně ani kráter.

Petr Sobotka, ČAS, 30.6.2008
TECHNIKA A INŽENÝRSTVÍ MATEMATIKA A FYZIKA SPOLEČENSKÉ VĚDY BIOLOGIE Akademie věd ČR předala jedenácti vědcům titul „doktor věd“

 

Ve středu 28. 5. 2008 převzalo z rukou místopředsedy AV ČR prof. Ing. Jiřího Drahoše, DrSc., diplomy doktora věd jedenáct jeho nových nositelů. O udělení vědeckého titulu „doktor věd" těmto jedenácti vědcům rozhodla na základě výsledků řízení Vědecká rada AV ČR během roku 2007 a začátkem roku 2008.

Redakce, 10.6.2008
strana 4/6celkem 59 položek