Průvodce informacemi o vědě a výzkumu
AktualityOdkazyČlánkyUdálostiKnihyZ médiíDatabáze odborníkůHodnocení vědy
Hledej
Hledá v rámci
sekce: Články Vypnout filtr
obor: Biologie Vypnout filtr
BIOLOGIE Nové poznatky o kořenech rostlin

Skupina vědců z Evropy, Asie a USA odhalila další informace týkající se kořenů, jejich růstu a vývoje. Výzkum se zabýval schopností kořenů rostlin rozrůstat se směrem do stran od hlavního kořene a hlouběji do půdy. Výsledky tohoto výzkumu poslouží k dalšímu zkoumání, které by mohlo vést až k vytvoření nových plodin s vylepšeným kořenovým systémem. Tím by se zvýšila šance na přežití rostlin v nepříznivých podmínkách.

Redakce, 17.11.2008
BIOLOGIE SPOLEČENSKÉ VĚDY Holubi v porovnání s tříletými dětmi mají skvělé schopnosti rozeznat svůj vlastní obraz

Vědci z Keio University dokázali, že holub je schopen rozlišovat svůj vlastní obraz , a to i z videozáznamu s 5-7 sekundovým zpožděním. Pro srovnání - tříleté děti mají problém s rozeznáním svého vlastního obrazu z videozáznamu s dvousekundovým zpožděním.

Redakce, 3.9.2008
BIOLOGIE Jak moc jsou delfíni inteligentní?

Anuschka de Rohan

Několik krátkých postřehů z práce biologa Anuschky de Rohan.

Redakce, 25.8.2008
VĚDY O ZEMI, ATMOSFÉŘE, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ BIOLOGIE Život skrytý hluboko pod dnem oceánu

Catherine Brahic

Jedním z překvapivých zjištění je, že množství mikroorganismů v sedimentu pod oceánem je vyšší, než množství mikrobů ve stejné hloubce na souši. Nový objev mikroorganismů v hloubce 1,6 kilometrů pod dnem oceánu překonal dosavadní rekordy. Teplota, ve které si tito mikrobi libují, dosahuje až 100 stupňů Celsia. Jde zatím o nejhlubší nález života na dně oceánu.

Redakce, 17.7.2008
TECHNIKA A INŽENÝRSTVÍ MATEMATIKA A FYZIKA SPOLEČENSKÉ VĚDY BIOLOGIE Akademie věd ČR předala jedenácti vědcům titul „doktor věd“

 

Ve středu 28. 5. 2008 převzalo z rukou místopředsedy AV ČR prof. Ing. Jiřího Drahoše, DrSc., diplomy doktora věd jedenáct jeho nových nositelů. O udělení vědeckého titulu „doktor věd" těmto jedenácti vědcům rozhodla na základě výsledků řízení Vědecká rada AV ČR během roku 2007 a začátkem roku 2008.

Redakce, 10.6.2008
BIOLOGIE Rostliny se vytahují do výšky za sluncem: Nyní už vědci přišli na to jak

U rostlin, které jsou zastíněné vyššími rostlinami, a které se intenzivně pokouší růst do místa odkud přichází světlo, se projevuje tzv.´syndrom úniku ze stínu´ nebo také SAS (Shade Avoidance Syndrome). Odborníci ze Salkova institutu biologických studií nyní odhalili detailnější informace o SAS na molekulární úrovni.

Redakce, 18.5.2008
BIOLOGIE Emise oxidu dusného a methanu z půdy pastvin

Projekt Ústavu půdní biologie Biologického centra AV ČR, v.v.i. v Českých Budějovicích se zabývá mikrobiálními procesy přeměn dusíku a uhlíku v půdách, které patří k největším zdrojům skleníkových plynů. Mezi další současné projekty ÚPB patří "Vývoj nových metod pro uchovávání sbírkových kultur řas a sinic", "Diverzita půdního mikrobiálního společenstva během primární sukcese na hnědouhelných výsypkách" a "Pastva jako prostředek údržby trvalých travních porostů v CHKO".

Redakce, 22.4.2008
logo PARÚ AV ČR, v.v.i.
BIOLOGIE Jaderný receptor určuje buněčný osud

Tento projekt není jediný, na kterém pracují odborníci z PARÚ AV ČR. K dalším patří Funkční analýza proteinů jedinečných pro parazita Trypanosoma brucei, Drakunkuloidní hlístice cizopasící v obratlovcích či objev fotosyntetického předchůdce prvoků kmene Apicomplexa.

Redakce, 3.4.2008
BIOLOGIE Propojení navigačních hodin se slunečním kompasem v mozku motýla

Akademie věd ČR představuje zajímavé projekty, které jsou v současnosti řešeny v Entomologickém ústavu Biologického centra AV ČR, v.v.i. Na jakých projektech pracují další ústavy AV ČR se dozvíte na stránkách Odboru mediální komunikace.

Redakce, 31.3.2008
logo BÚ AV ČR, v.v.i.
BIOLOGIE Vývoj nížinných lesů a horských rašelinišť Sudet
Akademie věd ČR představuje zajímavé projekty, které jsou v současnosti řešeny v Botanickém ústavu AV ČR, v.v.i. Informace o dalších zajímavých projektech získáte na stránkách Odboru mediální komunikace AV ČR.
Redakce, 11.2.2008
strana 6/7celkem 69 položek