Průvodce informacemi o vědě a výzkumu
AktualityOdkazyČlánkyUdálostiKnihyZ médiíDatabáze odborníkůHodnocení vědy
Hledej
Hledá v rámci
sekce: Knihy Vypnout filtr
Zivot mezi snem a nadeji
Život mezi beznadějí a úspěchem

Jen málokomu se podařilo založit a institucionalizovat ve vlastní zemi nový, do té doby neexistující obor. Profesorovi Josefu Kouteckému se to v tehdejším Československu podařilo. Kniha je jednak jeho profesní biografií, jednak záznamem o historii české dětské onkologie. Prožít téměř půlstoletí mezi dětmi se zhoubnými nádory, zpočátku vesměs umírajícími, a mezi jejich nešťastnými rodiči, vyžadovalo nejen odvahu a odbornost, ale také mimořádnou vyrovnanost psychickou a emocionální.

 

27.2.2009
Kolaps
Kolaps

Jared Diamond se ve svém Pulitzerovou cenou odměněném bestselleru Osudy lidských společností přezkoumal, jak a proč si civilizace Západu vyvinuly technologie a imunitu vůči nakažlivým nemocem, což jim dovolilo ovládnout většinu světa. Nyní autor přezkoumává druhou stranu předmětné rovnice: Co způsobilo, že některé velké civilizace minulosti zkolabovaly, takže po nich zbyly jen zříceniny, a o čem se můžeme poučit z jejich osudu?

 

13.2.2009
Pohár slz
Pohár slz

Před téměř sedmdesáti lety, v listopadu 1940, nacisté odřízli židovskou čtvrt ve Varšavě od okolního světa. Mezi 400 000 uvězněnými byl i Abraham Lewin, sedmačtyřicetiletý učitel, jehož deník je kronikou každodenního životního zápasu v ghettu.

 

7.2.2009
Kognitivní psychologie
Kognitivní psychologie

Kniha uznávaných autorů M. W. Eysencka a M. T. Keanea představuje souhrnou práci o jednom z hlavních psychologických oborů - kognitivní psychologii. Vedle klasických teorií a poznatků práce reflektuje nejnovější výzkumné výsledky v dané oblasti a obsahuje i informativní diskusi o teoretickém, empirickém a metodologickém kontextu vývoje kognitivně psychologického poznání.

 

30.1.2009
O čem Stalin věděl
O čem Stalin věděl

Americký autor David E. Murphy, bývalý vysoký zpravodajský pracovník, se v této knize pokouší alespoň zčásti rozplést onen gordický uzel dohadů, tvrzení, propagandistických klišé a z nich učiněných závěrů o skrytém pozadí počátku sovětsko-německé války v červnu 1941. Díky své předchozí profesi mu nejen byly jazykově přístupné ruské informační zdroje, ale měl také možnost dostat se k některým hůře dostupným archivním fondům. I když je jeho kniha v první řadě zaměřena na podrobné rozkrytí působení a výsledků sovětských zpravodajských služeb v kritickém období let 1940 a 1941, dotýká se také politických, vojenských a hospodářských aspektů, které tyto zpravodajské aktivity ovlivňovaly.

 

20.1.2009
Příběh předka
Příběh předka

V Příběhu předka inspirován Chaucerovými Canterburskými povídkami Richard Dawkins vyráží s tlupou svých čtenářů na pouť - tentokrát ovšem na Pouť k úsvitu evoluce, ode dneška až po vznik života (rozuměj vznik prvních replikujících se molekul)... v tomto ohledu je Dawkinsův přístup a postup směrem opačným skutečně originální a v některých ohledech i stravitelnější: začíná u organizmů, které známe nejlépe (tedy u nás samotných), a při sestupu do „evolučního podzemí" postupně sbírá další a další skupiny organismů sdílejících s námi různě dávné „spolupředky" (concestors). Hlavní motivací pro tento anarchistický postup byla snaha vyhnout se tradičnímu bludu o směřování evoluce k nejdokonalejším výšinám.   

 

11.1.2009
Češi a Němci
Češi a Němci

Ve své druhé knize se Johann Wolfgang Brügel soustřeďuje především na otázku vysídlení Němců z Československa. V jedenácti kapitolách důkladně rozebírá různé cesty, které po válce vedly k danému výsledku: pečlivě analyzuje postoje československého exilu - českého (slovenského) i sudetoněmeckého - vůči oběma stranám zachovávaje stejnou míru kritičnosti. Důkladně zkoumá názory spojeneckých velmocí i měnící se postoje komunistů a moskevského vedení a snaží se odpovědět na otázku, jak se vlastně velmoci vyjádřily v Postupimi a jak se závěry postupimské konference dodnes interpretují.

 

10.12.2008
Dějiny české literatury
Dějiny české literatury 1945 – 1989

Čtvrtý díl rozsáhlého čtyřdílného kompendia, jež podává ucelený výklad o vývoji české literatury v období od konce druhé světové války do pádu komunistického režimu v roce 1989, se zabývá obdobím tzv. normalizace.

3.12.2008
Vzpominky
VZPOMÍNKY

Vlastní život Otto Wichterla je věcně a střízlivě zachycená historie českého chemika, vynálezce silonu a měkkých kontaktních čoček: je to ovšem také příběh  vědce světového formátu, na jaké tato země  není nejbohatší: a je to zároveň příběh české nepoddajnosti a českého způsobu realismu: a historie přežití lidského ducha za všech okolností a všech okupací posledních padesáti pěti let.

26.11.2008
Ze života bakterií
Ze života bakterií

O bakteriích se všeobecně ví, že v těle způsobují nemoci, kterým člověk podléhá, ale díky antibiotikům nebo očkování podlehnout nemusí, že se v laboratořích pěstují na živných půdách a lze je všelijak zkoumat. Člověk, ať zdravý nebo jako pacient, méně či více vzdělaný, by o nich však měl vědět víc: jak žijí, jak komplikované jsou jejich vztahy s prostředím a mezi nimi navzájem, jaký je jejich vztah k hostiteli a jak se jim člověk brání biologicky i racionálně pomocí výsledků výzkumu. A k tomu čtenáři pomůže tato publikace z populární edice Průhledy.

3.11.2008
strana 12/14celkem 132 položek