Průvodce informacemi o vědě a výzkumu
AktualityOdkazyČlánkyUdálostiKnihyZ médiíDatabáze odborníkůHodnocení vědy
Hledej
Hledá v rámci
sekce: Knihy Vypnout filtr
Domovní znamení staré Prahy
Domovní znamení staré Prahy
Malebná znamení na domech, která současný člověk vnímá především jako dekorativní prvek v architektuře, kdysi zcela účelně sloužila v každodenním životě. Zrodila je středověká kultura měst v době, kdy se vzhledem k množství ulic a domů stala orientační  pomůcka nezbytností. Domovní znamení měla tedy praktický účel informovat chodce a vypovídat o domě, ale jejich symbolika často tajila hluboký smysl. Kniha Lydie Petráňové, která vychází ve třetím, rozšířeném a aktualizovaném vydání, je prvním souhrnným zpracováním historie a ikonografie domovních znamení staré Prahy.
30.10.2008
Zasažen bleskem
Zasažen bleskem

 

Náhodnost, nejistota a pravděpodobnost nás všechny provází na každém kroku. Porozumění zákonům pravděpodobnosti v knize Jeffreyho S. Rosenthala nám proto pomáhá pochopit neobvyklé jevy, vyhnout se nepříjemným překvapením, zmírnit zbytečné obavy a lépe se rozhodovat.

30.10.2008
Alchymie Nauka mezi snem a skutečností
Alchymie

 

Alchymie nepřestává přitahovat pozornost, jen důvody zájmu se mění. V minulosti byly přitažlivé její sliby, v Evropě především výroba drahých kovů transmutací z kovů obecných, ve staré Číně to bylo dosažení nesmrtelnosti. Dnes se zájem soustřeďuje na zkoumání toho, čím vším vlastně alchymie byla. Názor na ni procházel v posledních dvou staletích proměnami, kolísal mezi jejím odsouzením jako podvodného zlatodějství až po tvrzení, že nešlo o nic jiného než o jakousi primitivní chemii. Dodnes tak nebyla navržena definice alchymie, která by byla obecně přijata. To je také naznačeno na začátku knihy Vladimíra Karpenka, jejímž cílem není vylíčení dějin alchymie, ale uvedení některých důležitých okamžiků v jejím vývoji.

30.10.2008
Alchymie Svět pohádek a legend
Alchymie

 

Kniha Vladimíra Karpenka není vědecká. Je to malý výběr z bohatství starých historek, jehož cílem je ukázat méně známou stránku alchymie. Setkáme se s čínskými Nesmrtelnými, s nejproslulejším arabským alchymistou, který možná vůbec neexistoval, nahlédneme do Indie. Zjistíme, že za alchymistu byl pokládán Mojžíš, ale jejím zakladatelem měl být Hermes. Samozřejmě nesmí chybět Evropa, kde poznáme ty, kteří prý alchymií nezměrně zbohatli, i jiné, kteří naopak přišli na mizinu. Alchymie měla své údajně úspěšné hrdiny, ale také mučedníky, kteří za své domnělé znalosti zaplatili tím nejdražším - vlastním životem. Vyprávění místy doplňuje vysvětlující komentář, ale jako celek je to pohádkový svět. Jen na rozdíl od pohádek v něm nejsou pokaždé šťastné konce.

30.10.2008
Lexikon české literatury
Lexikon české literatury : osobnosti, díla, instituce

Lexikon české literatury, s celkovým počtem téměř 3500 hesel rozvržených do čtyř dílů, představuje u nás dosud nejrozsáhlejší encyklopedické dílo věnované české literatuře. Podává obraz českého písemnictví od staroslověnských  a latinských počátků do poloviny 20. století a je založen v plné tématické šíři: obsahuje nejen jména autorů (beletristů, překladatelů, teoretiků a historiků literatury, tiskařů), ale rovněž anonymní díla starší literatury a činitele povahy institucionální (sdružení, skupiny, nakladatelství, časopisy, sborníky, almanachy apod.).

30.10.2008
Příroda a kultura
Příroda a kultura : Svět jevů a svět interpretací

Kniha pojednává souvislosti přírody a kultury v širokém kontextu - je kulturní proces protikladný přírodnímu, či se jedná mnohem spíše o „pokračování přírody jinými prostředky"? Druhé, rozšířené a doplněné vydání vychází  primárně z koncepcí C. G. Junga a A. Portmanna, které spatřují společný kořen kreativity lidské i přírodní, což je v poměrech evropského myšlení pohled pozoruhodně blízký perspektivě, jak přírodu a společnost vnímala klasická Čína.

 

29.10.2008
Armageddon
Armageddon

Britský historik a publicista Max Hastings vytvořil v knize Armageddon strhující obraz posledního období druhé světové války, od srpna 1944 do května 1945. O tom, že nacistické Německo bude poraženo, už nikdo nepochyboval, ale zbývaly stále ještě dlouhé měsíce úporných bojů a hlavně utrpení milionů lidí všech zúčastněných stran - těch v uniformách i civilistů. Autorovi se podařilo propojit zachycení významných vojenských i politických událostí s pohledem obyčejných, z perspektivy „velkých dějin" anonymních účastníků tohoto dění a napsat tak neobyčejně působivou a silnou knihu.

14.10.2008
Obraz člověka a přírody
Obraz člověka a přírody v zrcadle biologie

Kniha Stanislava Komárka představuje souborné vydání autorových textů k biologické antropologii a jejím dějinám, jakož i k dějinám biologie vůbec, které vznikaly v rozmezí zhruba posledních patnácti let.

8.10.2008
Fyzika oblaků a srážek
Fyzika oblaků a srážek

Kniha autorů Daniely Řezáčové, Petra Nováka, Marka Kašpara a Martina Setváka z Ústavu fyziky atmosféry AV ČR a z Českého hydrometeorologického ústavu shrnuje současné znalosti o meteorologických procesech, které probíhají při vývoji oblaků a srážek. Pojednává o fyzikální podstatě vzniku deště, sněhu či krup, vývoji silných bouří, tornád i dalších jevů. Jak rozumět informacím z meteorologických radarů či družic, jaký je současný princip i názor na boj proti krupobití? Na tyto i na mnoho dalších otázek lze v monografii nalézt odpověď. Čtenář zde najde i řadu příkladů z území ČR, které navazují na výzkumné projekty autorů. Součástí knihy je bohatá obrazová dokumentace (často i unikátních snímků) a animované jevy na přiloženém DVD.

1.10.2008
Stalin a bomba
Stalin a bomba

Rozsáhlé, bohatě dokumentované a navíc i velice čtivé dílo z pera význačného amerického politologa irského původu Davida Hollowaye nabízí fascinující pohled na osobnosti a politiku spjaté s vývojem sovětské jaderné pumy. Je výsledkem pečlivého studia materiálů odtajněných sovětských archivů a memoárové literatury, doplněné citacemi autorových rozhovorů s aktéry sovětského jaderného programu. Široce koncipovaná práce sledující dopad amerického jaderného monopolu na stalinskou zahraniční a vojenskou politiku i roli jaderné špionáže neopomíjí ani vztahy mezi předními představiteli sovětské vědy a politickým vedením země. 

29.9.2008
strana 13/14celkem 132 položek