Průvodce informacemi o vědě a výzkumu
AktualityOdkazyČlánkyUdálostiKnihyZ médiíDatabáze odborníkůHodnocení vědy
Hledej
Hledá v rámci
sekce: Knihy Vypnout filtr
obor: Biologie Vypnout filtr
Květena ČR 8
Květena České republiky 8

Mezi základními díly české botanické literatury představuje devítisvazková Květena České republiky dosud nejrozsáhlejší encyklopedicky pojaté dílo hodnotící flóru tohoto území. Je to komplexní kriticky taxonomické a chorologické zpracování s karyologickou, ekologickou a cenologickou charakteristikou jednotlivých druhů. Osmý svazek Květeny zahrnuje pro území České republiky první monografické zpracování rodu Taraxacum (se 179 druhy) a dále je zahrnuto 27 čeledí jednoděložných se 75 rody a 199 číslovanými druhy. Text je doplněn 104 celostránkovými tabulemi.

7.1.2011
Otazníky kolem genového inženýrství
Otazníky kolem genového inženýrství

Genové inženýrství přináší řadu otázek, vyvolává řadu obav i nadějí, dělí veřejnost na tábory příznivců a odpůrců a rozhodně málokoho nechává zcela lhostejným. Máme ale dostatek informací, víme o čem to vlastně diskutujeme? Příznivci ani odpůrci tohoto relativně mladého odvětví výzkumu se neobejdou bez pochopení podstaty změn, k nimž při genových manipulacích dochází, bez pochopení možností a jejich hranic, následku a možných rizik.

 

24.12.2010
Vegetace ČR 1
Vegetace České republiky 1

Monografie Vegetace České republiky. 1 Travinná a keříčková vegetace shrnuje výsledky více než osmi desetiletí výzkumu našich rostlinných společenstev. Kromě popisu floristické skladby, ekologie, dynamiky a rozšíření typů přirozené i člověkem ovlivněné vegetace jsou v ní poprvé uveřejněny synoptické tabulky druhového složení a mapy rozšíření všech fytocenologických asociací naší vegetace. První díl z plánovaných čtyř obsahuje vegetaci alpínských a subalpínských trávníků, slanisk, luk a pastvin, smilkových trávníků, vřesovišť, trávníků na písčinách a suchých stepních stanovištích. Dílo je určeno terénním přírodovědcům, ochráncům přírody, zemědělským a lesnickým odborníkům, učitelům, studentům a všem milovníkům přírody.

10.12.2010
Blanokřídlí České republiky
Blanokřídlí České republiky I.

Blanokřídlí představují jednu z druhově nejpočetnějších skupin hmyzu a patří mezi nejvýznamnější organismy vůbec. Jejich role v ekosystémech je v mnoha ohledech prvořadá - vzpoměňme si například na včely jako opylovače rostlin, armádu drobných vosiček a lumků parazitujících u různého hmyzu a na mravence, jejichž celková biomasa je vyšší než biomasa všech suchozemských obratlovců. Cílem plánované třídílné publikace Blanokřídlí České republiky je formou identifikačního atlasu poskytnout čtenáři ucelený přehled blanokřídlých střední Evropy s důrazem na Českou republiku.

19.11.2010
Atlas stop zvířat
Atlas stop zvířat

V knize Atlas stop zvířat : jak je poznávat a určovat Klause Richarze najdete přes 200 otisků, hnízd, požerků, škrábanců, svědectví o zápasech a dalších stop - a je u nich vždy popsán i příběh, který stopy vyprávějí. Tento napínavý rádce pro milovníky přírody obsahuje více než 290 barevných fotografií a 70 kreseb pro bezpečné a rychlé určování.

8.10.2010
Nekonečné, nesmírně obdivuhodné a překrásné
Nekonečné, nesmírně obdivuhodné a překrásné

Za uplynulá dvě desetiletí se v biologii rozvinula nová revoluce. Pokroky ve vývojové biologii a v evolučně vývojové biologii, přezdívané evodevo, odhalují mnohé o neviditelných genech a určitých pravidlech, která určují tvar živočicha i evoluci tohoto tvaru. Publikace Seana B. Carrolla Nekonečné, nesmírně obdivuhodné a překrásné : nová věda evodevo líčí příběh této nové revoluce, umožňující vhled do evoluce živočichů. Jejím cílem je odhalit živý obraz procesu formování živočišného těla a způsob, jakým jeho rozmanité změny modelovaly a modelují různé živočišné podoby, dnešní i fosilní.

17.9.2010
Útržky ze zápisníku zemřelého přírodovědce
Jan Evangelista Purkyně

Před stošedesáti lety vydal slavný český přírodovědec Jan Evangelista Purkyně anonymní komentář k tehdy, stejně jako dnes, široce rozebíraným názorům o tom, zda je Země bytost, zda má svého vlastního ducha a jak probíhala evoluce. Této dlouhé nedokončené eseji dal romantický název „Útržky ze zápisníku zemřelého přírodovědce“. Kniha nyní vychází v nově upraveném a úplném překladu.  Ilustrace Kateřiny Piňosové podtrhují nadčasový rozměr textu. Připojený soubor esejí a statí filosofujících přírodovědců a historiků přibližuje Purkyňův text z hlediska souvislostí doby jeho vzniku i inspirací pro dobu naši.

2.9.2010
Atlas pískovcových skalních měst České a Slovenské republiky
Atlas pískovcových skalních měst České a Slovenské republiky

Publikace Atlas pískovcových skalních měst České a Slovenské republiky : geologie a geomorfologie jako první poskytuje úplný přehled geologických a geomorfologických jevů vázaných na pískovce a podává jejich vysvětlení, založené na nejnovějších vědeckých poznatcích. Kniha obsahuje stovku věcných a 80 regionálních hesel s charakteristikou hlavních českých a slovenských pískovcových oblastí a je doplněna více než 600 barevnými fotografiemi.

10.8.2010
Priroda CR
Příroda České republiky

Smyslem publikace Příroda České republiky : průvodce faunou Karla Hudce a kolektivu je představit čtenářům ty druhy živočichů, se kterými se mohou při toulkách krajinou běžně setkat nebo jsou pro naši přírodu a člověka význačné. Pro příručku autoři vybírali ty živočichy, které je možno poznat přímo pozorováním v terénu, nanejv‎ýš s lupou nebo dalekohledem. Celkem je popsáno a vyobrazeno asi 1800 druhů živočichů.

 

29.6.2010
Vegetace CR
Vegetace České republiky

V monografii Vegetace České republiky najdeme kromě podrobného popisu floristické skladby, ekologie, dynamiky a rozšíření typů přirozené i člověkem ovlivněné vegetace i poprvé uveřejněné synoptické tabulky druhového složení a mapy rozšíření všech fytocenologických asociací naší vegetace.

 

12.3.2010
strana 2/4celkem 32 položek