Průvodce informacemi o vědě a výzkumu
AktualityOdkazyČlánkyUdálostiKnihyZ médiíDatabáze odborníkůHodnocení vědy
Hledej
Hledá v rámci
sekce: Knihy Vypnout filtr
obor: Biologie Vypnout filtr
Kapradiny
Kapradiny

Kapradiny jsou modelov‎ým příkladem, na němž se vysvětluje rodozměna - střídání nepohlavní a pohlavní generace - a v přírodopise se skoro každ‎ý musel nabiflovat schéma jejich životního cyklu. Tím jsou neblaze proslulé.

24.2.2010
Rasova hygiena
Rasová hygiena

Badatelé zabývající se dějinami vědy v době nacismu se obvykle zaměřovali na nacistickou destrukci vědy a porušování ryzích vědeckých hodnot. Rasová hygiena se naopak zabývá tím, jak vědci sami participovali na konstrukci nacistické rasové politiky, Robert N. Proctor ukazuje, že obecná představa o pasivní roli vědecké komunity, přinucené ke spolupráci s nacisty, selhává tváří v tvář historické realitě - že totiž mnoho politických iniciativ nacistů vzešlo z prostředí vědecké komunity a že lékař aktivně přispěli k tvorbě některých klíčových principů národněsocialistické politiky.

12.2.2010
Jehlicnate dreviny
Jehličnaté dřeviny

Nově koncipovaná vysokoškolská učebnice Ivana Musila a Jana Hamerníka, publikace pojednávající přehledně - v rámci systému rostlin - o všech nahosemenných dřevinách domácích a o významnějších dřevinách introdukovaných (včetně některých výtrusných) - především z hlediska lesnického, dřevařského, krajinářského i sadovnického.

22.10.2009
Hribovite houby
Hřibovité houby

Publikace Josefa Šutary, Michala Mikšíka a Václava Jandy podává celkový přehled o hřibovitých houbách, které jsou u naší veřejnosti zajisté nejpopulárnější skupinou hub. Kniha obsahuje popisy a velké množství barevných fotografií téměř všech hřibovitých hub známých z území České republiky. Do knihy jsou  navíc zařazeny i některé zahraniční hřiby, se kterými se mohou setkat naši turisté cestující především do jižních oblastí Evropy.

26.8.2009
Procházka amazonským pralesem
Procházka amazonským pralesem

Autor Jiří Moravec shrnuje výsledky svých výzkumných výprav do oblasti bolivijské, peruánské a přilehlé brazilské Amazonie. Nechává čtenáře nahlédnout do přírodních i společenských poměrů panujících v současné západní a jihozápadní Amazonii. Popisuje různé formy zaplavovaných i nezaplavovaných lesů a představuje jejich typické živočišné obyvatele. Pozornost přitom věnuje především drobnějším a často přehlíženým tvorům. Současně vede čtenáře i na návštěvu k prostým amazonským osadníkům, lovcům a sběračům para ořechů, aby ukázal, co dnešní život v pralese vlastně obnáší. V odborněji laděných kapitolách se pak zájemce může dočíst více o charakteristikách jednotlivých typů nížinného deštného lesa a o vybraných skupinách živočichů. Zvláštní pozornost je věnována příkladům zajímavých životních strategiích amazonských rostlin a zvířat a provázaným vztahům mezi jejich jednotlivými druhy.

22.5.2009
Biologicke hodiny rostlin
Biologické hodiny rostlin

Kniha Jana Koláře se zabývá velmi zajímavou, ovšem neodborníkům zatím málo známou oblastí biologie: schopností rostlin spolehlivě měřit čas. Mnoho lidí jistě slyšelo o existenci „vnitřních hodin" u člověka a zvířat. U rostlin, které jsou zdánlivě méně vývojově pokročilé, by je však asi očekával málokdo. Kniha chce proto čtenářům ukázat, že také rostliny mají své biologické hodiny (a kalendář), s jejichž pomocí dovedou určovat denní dobu i roční období. Na příbězích důležitých objevů přibližuje vývoj poznání těchto jevů, seznamuje se základními vlastnostmi rostlinných „hodin" a „kalendáře" a s jejich biologickou podstatou. Autor rovněž popisuje význam orientace v čase během dne a roku pro samotné rostliny i pro člověka, hlavně v zemědělství a květinářství.

14.5.2009
Gaia vrací úder
Gaia vrací úder

Profesor James Lovelock se v 70. letech minulého století proslavil svou teorií, podle níž geosféra, atmosféra a biosféra na Zemi tvoří provázaný systém, na který můžeme pohlížet jako na jediný živý organismus. Tento organismus pojmenoval Gaia po řecké bohyni, stvořitelce Zemi. Kniha přináší propracovanou teorii obsahující mimo jiné i katastrofické vize dalšího možného vývoje planety.

 

24.4.2009
Noční motýli II
Motýli a housenky střední Evropy II.

Tento svazek pojednávající o čeledi můrovitých navazuje na první díl vydaný v roce 2007 a je součástí populárně naučné publikační řady o motýlech a housenkách střední Evropy. Jedná se o identifikační atlas dospělců a housenek a zahrnuje všechny druhy vyskytující se nebo zjištěné ve střední Evropě, se zvláštním zřetelem k fauně České republiky. Popisné diagnózy k jednotlivým druhům budou doplněny mapkami rozšíření a barevnými tabulemi s fotografiemi dospělých jedinců jak v preparované, tak přirozené poloze a také fotografiemi jejich nedospělých stadií - housenek. Připojeny budou i identifikační klíče pro některé obtížně určitelné druhy.

 

27.3.2009
Příběh předka
Příběh předka

V Příběhu předka inspirován Chaucerovými Canterburskými povídkami Richard Dawkins vyráží s tlupou svých čtenářů na pouť - tentokrát ovšem na Pouť k úsvitu evoluce, ode dneška až po vznik života (rozuměj vznik prvních replikujících se molekul)... v tomto ohledu je Dawkinsův přístup a postup směrem opačným skutečně originální a v některých ohledech i stravitelnější: začíná u organizmů, které známe nejlépe (tedy u nás samotných), a při sestupu do „evolučního podzemí" postupně sbírá další a další skupiny organismů sdílejících s námi různě dávné „spolupředky" (concestors). Hlavní motivací pro tento anarchistický postup byla snaha vyhnout se tradičnímu bludu o směřování evoluce k nejdokonalejším výšinám.   

 

11.1.2009
Příroda a kultura
Příroda a kultura : Svět jevů a svět interpretací

Kniha pojednává souvislosti přírody a kultury v širokém kontextu - je kulturní proces protikladný přírodnímu, či se jedná mnohem spíše o „pokračování přírody jinými prostředky"? Druhé, rozšířené a doplněné vydání vychází  primárně z koncepcí C. G. Junga a A. Portmanna, které spatřují společný kořen kreativity lidské i přírodní, což je v poměrech evropského myšlení pohled pozoruhodně blízký perspektivě, jak přírodu a společnost vnímala klasická Čína.

 

29.10.2008
strana 3/4celkem 32 položek