Zpracovatel tímto poskytuje uživateli nepřenosné právo využívat produkty v souladu s těmito obchodními podmínkami.

I. Obecná ustanovení:

1. Všechna práva, která nejsou vysloveně udělena v těchto podmínkách, uživateli nepřísluší.
2. Použití produktů nebo jejich částí k dalšímu prodeji, nebo distribuci není možné bez uzavření zvláštní smlouvy.
3. Porušením těchto podmínek uživatelem vzniká dodavateli právo okamžitého zrušení přístupu k produktu.
4. Zpracovatel ani producent dat nenesou odpovědnost za správnost dat obsažených v produktech a za ztráty způsobené důsledkem použití informací obsažených v produktech.

II. Uživatel:

1. Bere na vědomí, že software použitý v produktech a jejich obsah je vlastnictvím zpracovatele a producentů dat a obsahuje autorská práva, jež jsou předmětem zákonné ochrany.
2. Smí používat veškerá data, která jsou součástí produktů, výhradně pro svou vnitřní potřebu.
3. Nesmí kopírovat, dekompilovat, přenášet, množit, zpřístupnit, půjčovat, pronajímat, dále šířit a prodávat produkty, nebo jejich části (např. data a datové struktury) v jakékoliv formě.
4. Nesmí obcházet systém ochrany produktů.
5. Je povinen v rozumné míře učinit taková opatření aby zabránil jakémukoliv zneužití produktů nebo jejich částí třetí osobou.

III. Zpracovatel:

1. Je oprávněn kontrolovat dodržování těchto podmínek.