Hlavní myšlenkou nového projektu Národní knihovny ČR Adoptujte si svůj rukopis. je podpora zachování rukopisů nedozírné hodnoty pro další generace.

Akademičtí malíři - restaurátoři dokáží naprosto věrně podle originálu vzácného rukopisu za použití stejných materiálů, s jakými pracovali staří mistři, zhotovit uměleckou kopii. Právě ta může plnohodnotně zastoupit původní dílo na dlouhodobých i putovních výstavách, ve stálých expozicích nebo při prezentaci v zahraničí.
V současné době má Národní knihovna ve svých sbírkách přes 10.000 rukopisů a 250.000 starých tisků.

Nejvzácnější z nich ale není možné vystavovat bez rizika poškození, a tak jsou přístupné prakticky jen úzkému okruhu odborníků. Díky projektu Adoptujte si svůj rukopis se však s nimi bude moci seznámit i nejširší veřejnost.

Do první fáze projektu vybrala Národní knihovna 12 unikátních středověkých rukopisů, jež kromě originálů zatím existují pouze v elektronické podobě.

Nyní Národní knihovna hledá partnery, kteří by zhotovení jejich uměleckých kopií finančně podpořili. Vzhledem k technologiím a materiálům, s nimiž se pracuje, jsou ovšem náklady na jejich výrobu poměrně velké. Proto je možné, aby na adopci jednoho rukopisu spojilo finanční síly i několik subjektů dohromady.

Ve spolupráci s Oddělením rukopisů a starých tisků NK ČR bychom Vám postupně rádi představili všech 12 středověkých rukopisů, zařazených do tohoto zajímavého projektu.